Fundacja Helsińska po tekście OKO.press: trzeba wyjaśnić śmierć Tomasza Wróblewskiego po interwencji policji
Policja radiowoz
20.12.2017 Gdansk . Radiowoz policyjny . Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

Fundacja Helsińska po tekście OKO.press: trzeba wyjaśnić śmierć Tomasza Wróblewskiego po interwencji policji