„Gazeta Polska” po wyborach: Bóg nagrodził męstwo. Kronika Skórzyńskiego (1 – 7 VI 2019)
z13585686V,Tomasz-Sakiewicz--redaktor-naczelny--GP---przemawi

„Gazeta Polska” po wyborach: Bóg nagrodził męstwo. Kronika Skórzyńskiego (1-7 czerwca 2019)