Gdyby dalej rządzili, Polskę zalałaby fala uchodźców?!
Hungarian-Serbian_border_barrier_1
Tymczasowy płot graniczny na granicy węgiersko-serbskiej

Gdyby dalej rządzili, Polskę zalałaby fala uchodźców?!