Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego skróciła urlop wypoczynkowy. Powodem była nowelizacja ustawy o SN oraz ataki na sędziego Józefa Iwulskiego. Profesor Gersdorf wykonuje obowiązki w siedzibie SN. W piątek 20 lipca wygłosi wykład o sytuacji w Polsce na zaproszenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf  w środę 17 lipca wróciła z urlopu. Urlop skróciła o kilka dni – miał trwać do 19 lipca. Dzisiaj, 18 lipca 2018, Prezes przewodziła naradzie w Sądzie Najwyższym. W piątek 20 lipca w Karlsruhe, na zaproszenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego prof. Gersdorf wygłosi wykład „Polskie państwo prawa – stracone szanse?” . W poniedziałek znowu przyjdzie do pracy. Co będzie robić? Rzecznik Sądu Najwyższego Sędzia Michał Laskowski mówi OKO.press, że oprócz wypełniania zwykłych obowiązków, profesor planuje też pisać listy do osób i organizacji z kraju oraz zagranicy, które wyraziły poparcie dla walki o praworządność i niezależność Sądu Najwyższego w Polsce.

Rzecznik SN: „W przypadku sytuacji nadzwyczajnych, w okresie kiedy pojawia się wiele problemów i napięć, jest rzeczą naturalną, że kierownictwo instytucji skraca urlop wypoczynkowy. Profesor Gersdorf jest na miejscu, w Sądzie, ponieważ w Sejmie procedowana jest nowelizacja ustawy o SN; jej zaniepokojenie budzą też zmasowane ataki na sędziego Józefa Iwulskiego.”

W piątek profesor Gersdorf będzie mówić w Karlsruhe o sytuacji w Polsce. Wysłuchają jej najważniejsze gremia niemieckich prawników. Doroczny wykład imienia Reinholda Franka organizują niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny, Federalny Trybunał Sprawiedliwości (najwyższa instancja w sprawach cywilnych i karnych w Niemczech), Prokuratura Federalna, Okręgowa Rada Adwokacka, Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy w Karlsruhe.

Organizowane od 2000 roku wykłady podejmują temat walki o wolność – zarówno w wymiarze historycznym, jak i aktualnym.

Reinhold Frank był niemieckim prawnikiem, po dojściu Hitlera do władzy obrońcą w procesach politycznych. Angażował się w antynazistowską działalność konspiracyjną. Został aresztowany i skazany na śmierć przez nazistowski Trybunał Ludowy. Zamordowano go  23 stycznia 1945 roku.

W poprzednich latach wykład im. Reinholda Franka wygłosili m.in.:

  • Joachim Gauck (który następnie został Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec),
  • Wolfgang Schäuble (wieloletni minister w rządzie Republiki Federalnej Niemiec),
  • prof. Angelica Nussberger (obecnie Wiceprzewodnicząca Europejskiego Trybunału Praw Człowieka).

Najpierw sądy, potem media. Nie pozwólmy na to władzy.
OKO.press utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom.

Pisze o prawie i polityce. Prowadzi Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland.


Masz cynk?