Globalny sondaż tolerancji – Polacy mają gorszy stosunek do mniejszości seksualnych niż Rosjanie
z13288165V,Teczowe-barwy--symbol-srodowisk-LGBT--w-sejmowych-

Globalny sondaż tolerancji – Polacy mają gorszy stosunek do mniejszości seksualnych niż Rosjanie