Główny Geolog Kraju, nominat PiS, neguje ocieplenie klimatu. Ignoruje ostatnie kilkadziesiąt lat
Zrzut ekranu 2017-08-03 10.41.39

Główny Geolog Kraju, nominat PiS, neguje ocieplenie klimatu. Ignoruje ostatnie kilkadziesiąt lat