0:00
0:00

0:00

Przypomnijmy: 18 października 2016 r. ministerstwo nauki ogłosiło laureatów I edycji konkursu grantowego „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”. Na badania po milionie złotych dostali:

  • prof. Jan Żaryn z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także obecny senator PiS, na „opracowanie merytoryczne i redakcyjne” niepublikowanych zapisków Prymasa Tysiąclecia "Pro memoria";
  • ks. dr hab. Maciej Bała z Akademii Ignatianum w Krakowie na projekt „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku”;
  • prof. Agnieszka Kijewska z KUL na reedycję dzieł i opracowanie monografii dotyczących Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, czyli chrześcijańskiej filozofii uprawianej na KUL;
  • prof. Bogdan Szlachta z UJ na “polskie studia nad totalitaryzmem”. W 2015 r. PiS wybrał Szlachtę na sędziego Trybunału Stanu, a jako członek powołanego przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (PiS) Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego, Szlachta przygotował raport interpretujący spór o TK po linii korzystnej dla PiS;

Przeczytaj także:

Jedyną laureatką niepowiązaną z partią rządzącą ani z Kościołem Katolickim jest:

  • prof. Agnieszka Kluba z Instytutu Badań Literackich PAN, która opracuje dzieła zebrane wybitnego literaturoznawcy Janusza Sławińskiego.

Według osoby, która skontaktowało się z OKO.press po pierwszej publikacji, żaden z tych wniosków nie znalazł się na liście laureatów przygotowanej przez pięcioosobowy zespół specjalistyczny konkursu i wybranych przez niego recenzentów.

Podobną informację na swoim profilu Facebookowym zamieścił też Aleksander Temkin z Kryzysowego Komitetu Humanistyki Polskiej: "Według posiadanych przeze mnie wiadomości wyniki grantów w konkursie „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” są rezultatem interwencji zewnętrznej, niezgodnej z decyzjami oceniających ekspertów. Tych ostatnich nie należy za nie winić, gdyż podjęli inne oceny i decyzje".

Zasiadają w nim osoby związane ze środowiskami konserwatywnymi lub katolickimi:

  • prof. Stanisław Gałkowski (przewodniczący), filozof, absolwent KUL-u, a obecnie pracownik m.in. Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademii Ignatianum w Krakowie,
  • ks. prof. Tadeusz Dola – przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk,
  • dr hab. Dariusz Gawin – konserwatywny filozof, historyk i publicysta, szef Instytutu Stefana Starzyńskiego, oddziału Muzeum Powstania Warszawskiego. Publikował m.in. w Teologii Politycznej, Res Publice Nowej, Znaku, Twórczości, Przeglądzie Politycznym, Więzi, Życiu, Rzeczpospolitej. Członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę,
  • prof. Krystyna Trembicka – historyczka i politolożka, z zakładu teorii polityki i metodologii politologii UMCS. Należy do lubelskiego oddziału Akademickiego Klubu Obywatelskiego, który m.in opublikował list z wyrazami poparcia dla Jarosława Gowina po tym, jak wypominał Mateuszowi Kijowskiemu, że jego dziadek “pracował w komunistycznym aparacie represji”.
  • prof. Piotr Nowak – filozof z Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się m.in. filozofią starożytną, filozofią polityczną, filozofią literatury oraz filozofią religii. Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika filozoficznego „Kronos. Metafizyka – Religia – Kultura” prowadzonego przez dr Wawrzyńca Rymkiewicza.

Zgodnie z regulaminem konkursu o przyznaniu grantów decyduje minister nauki "na podstawie listy rankingowej". Według naszych źródeł, Jarosław Gowin ranking przygotowany przez ekspertów i recenzentów zupełnie zignorował.

"Bez ingerencji Gowina prof. Żaryn nie mógłby dostać grantu. Był w środku stawki" - mówi "Oku" osoba zbliżona do konkursowego zespołu.

W środę 19 października rano OKO.press zwróciło się do biura prasowego ministerstwa nauki z prośbą o udostępnienie pełnej listy rankingowej, ale nie dostaliśmy jej.

Tym bardziej teraz apelujemy do ministra nauki i wicepremiera Jarosława Gowina o przedstawienie opinii publicznej tej listy i wyjaśnienie sprawy.

;

Udostępnij:

Daniel Flis

Dziennikarz OKO.press. Absolwent filozofii UW i Polskiej Szkoły Reportażu. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich.

Komentarze