Hiszpania piątym krajem w Europie z prawem do godnej śmierci. 87 proc. "za"
prawo do godnej śmierci 1
stock photo wolna licencja

Hiszpania piątym krajem w Europie z prawem do godnej śmierci. 87 proc. „za”