Prawa autorskie: Franciszek Mazur / Agencja GazetaFranciszek Mazur / A...
08 listopada 2016

Ignorancja posła Brejzy. "Ostatni raz Komitet Praw Człowieka zajmował się Polską w '82 roku"

Ostatni raz Komitet Praw Człowieka ONZ zajmował się Polską w lutym 1982 roku - grzmiał z sejmowej mównicy Krzysztof Brejza. Chciał bronić Trybunału Konstytucyjnego, a zasłużył na "matołka". W rzeczywistości bowiem Komitet Praw Człowieka ONZ zajmował się III RP po raz czwarty. A w 1982 roku rezolucję uchwalił nie Komitet, a Komisja Praw Człowieka

Po raz ostatni Komitet Praw Człowieka ONZ zajmował się Polską - wiecie kiedy? - w lutym 1982 roku, w stanie wojennym. To są te standardy, do których zmierzacie.
Oceń wypowiedź
PrawdaFałsz
Sejm,04 listopada 2016
Jako parlamentarzysta trzeciej już kadencji poseł Brejza (PO) zapewne wie, że Komitet Praw Człowieka ONZ skrytykował rząd PiS w dokumencie z rekomendacjami sformułowanymi po analizie siódmego sprawozdania Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Pakt przyjęto w 1966 roku, Polska ratyfikowała w 1977 roku.

Pakt zobowiązuje rządy państw członkowskich m.in. do składanie do ONZ cyklicznych sprawozdań. Do rządowego sprawozdania uwagi dołączają instytucje państwowe (m.in. RPO) i organizacje pozarządowe, a jego treść omawiana jest z rządem państwa członkowskiego na posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka, który potem wydaje rekomendacje.

Słówko "siódme" w nazwie dokumentu mogło coś posłowi Brejzie podpowiedzieć. Polska bowiem składała sprawozdania z realizacji Paktu już siedmiokrotnie - w tym cztery razy po 1989 roku. Poprzednie (czwarte, piąte i szóste) sprawozdania rządów RP omawiane były przez Komitet Praw Człowieka w 1999, 2003 oraz 2010 roku.

Komitet to nie Komisja

Po drugie, poseł Brejza pomylił Komitet Praw Człowieka, który właśnie skrytykował rząd PiS, z Komisją Praw Człowieka ONZ, która wiosną 1982 - w rezolucji - domagała się od sekretariatu ONZ przygotowania raportu na temat sytuacji w Polsce, gdzie w grudniu 1981 wprowadzono stan wojenny.

Raport przygotował Dania, RFN, Włochy i Holandia. "Dziennik 'New York Times' informował później, że delegat PRL do Komisji [Praw Człowieka], Adam Łopatka, określił opinię jako 'bezprawną, nieważną, szkodliwą politycznie oraz moralnie dwuznaczną'" - pisał Marek Antoni Nowicki w "Kwartalniku Praw Człowieka" Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Komisja Praw Człowieka przestała istnieć w 2006 roku. W jej miejsce powołano Radę Praw Człowieka.

Komisja składała się z przedstawicieli państw. Komitet Praw Człowieka, o którym mówi poseł Brejza, jest instytucją ekspercką. W jego skład wchodzi osiemnastu wybitnych specjalistów w dziedzinie praw człowieka.

Przegląd Praw Człowieka

Po trzecie, poseł Brejza - doktor prawa, magister stosunków międzynarodowych i parlamentarzysta z dziesięcioletnim stażem, który w latach 2007-2009 zasiadał w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - powinien wiedzieć, że powołana w 2006 roku Rada Praw Człowieka ONZ w 2007 roku ustanowiła Powszechny Okresowy Przegląd Praw Człowieka (UPR).

Cały Przegląd trwa 12 lat i składa się z trzech czteroletnich cykli. Każdy cykl podzielony jest na trzy główne etapy:

  • rząd państwa składa raport z przestrzegania praw człowieka do Sekretarza Generalnego ONZ,
  • stan przestrzegania praw człowieka w państwie zostaje poddany ocenie przez członków Radę Praw Człowieka zasiadających w Grupie Roboczej Rady ds. UPR. (Ocena oparta jest na podstawie informacji z raportu, instytucje państwowe i organizacje międzynarodowe oraz wyjaśnienia przedstawicieli rządu na posiedzeniu Grupy Roboczej z udziałem delegacji rządu. Rada przyjmuje sprawozdanie, obejmujące m.in. rekomendacje skierowane do państwa poddanemu przeglądowi, do którego dołączony jest aneks rekomendacji przyjętych i odrzuconych przez państwo;
  • informacje na temat działań podjętych w celu implementowania rekomendacji państwo przedstawia podczas kolejnego cyklu Przeglądu.
Polska została poddana Przeglądowi Okresowemu już dwukrotnie: w 2008 roku i 2012 roku. Trzeci planowany jest na początek 2017 roku - do lutego rząd PiS powinien złożyć raport do ONZ.

Również dlatego nie sposób twierdzić, że ONZ zajmował się Polską po raz ostatni w 1982 roku. Choć nie wiadomo, co PiS wymyśli przed oceną w 2017 roku.

Udostępnij:

Stanisław Skarżyński

Socjolog, publicysta. Publikuje na łamach Gazety Wyborczej. Doktorant w ISNS UW.

Komentarze

Komentarze będą wkrótce dostępne