0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Kuba Atys / Agencja GazetaKuba Atys / Agencja ...

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) podlega Ministerstwu Środowiska. Prowadzi badania w zakresie leśnictwa, ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. "Instytut aktywnie uczestniczy w opracowaniu, na rzecz organów władzy państwowej, aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień, a także Polityki Leśnej Państwa" - czytamy na stronie internetowej instytucji.

Jak dowiedziało się OKO.press, instytut wkrótce może nosić imię Jana Szyszki.

Przeczytaj także:

Instytut im. Jana Szyszki

Pomysł ma być głosowany na najbliższej Radzie Naukowej IBL w czwartek 24 października 2019 roku. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora. Jej przewodniczącym jest prof. dr hab. Janusz Sowa, współpracownik Jana Szyszki.

Punkt mówiący o dyskusji nad uchwałą w sprawie wystąpienia do Ministra Środowiska z wnioskiem o nadanie instytutowi imienia Jana Szyszko został wprowadzony bez konsultacji z innymi członkami Rady Naukowej IBL i pracownikami tej instytucji.

Uzasadnienie? Rzekome zasługi eksministra środowiska dla polskich lasów i IBL. W oficjalnej wewnętrznej korespondencji w tej sprawie wyrażono nadzieję, że "ta inicjatywa spotka się z akceptacją i poparciem".

Nawet jeśli uchwała przejdzie, to nie musi zostać zaakceptowana przez dyrektora instytutu. Jest nim prof. Jacek Hilszczański, który wielokrotnie, również w mediach, bronił decyzji o wycince w Puszczy Białowieskiej z powodu walki z kornikiem drukarzem.

Pracownicy są przeciw

Dotąd IBL nie miał swojego patrona. Zdaniem pracownika IBL, z którym rozmawiało OKO.press (prosi o zachowanie anonimowości), nadawanie imienia Jana Szyszko instytutowi to zły krok, bo to patron jednoznacznie polityczny i postać budząca kontrowersje.

Wśród pracowników IBL przeprowadzono anonimową ankietę w tej sprawie.

Nasz informator powiedział nam, że nie rozmawiał z żadną osobą, która popierałaby ten pomysł. Część naukowców już wypowiedziała się otwarcie negatywnie w sprawie nadania IBL imienia eksministra środowiska.
;

Udostępnij:

Robert Jurszo

Dziennikarz i publicysta. W OKO.press pisze o ochronie przyrody, łowiectwie, prawach zwierząt, smogu i klimacie oraz dokonaniach komisji smoleńskiej. Stały współpracownik miesięcznika „Dzikie Życie”.

Komentarze