Podlegający Ministerstwu Środowiska Instytut Badawczy Leśnictwa już wkrótce może zostać Instytutem Badawczym Leśnictwa im. prof. Jana Szyszki. Uchwała w tej sprawie ma być dyskutowana w tym tygodniu na Radzie Naukowej. Według informacji OKO.press większość pracowników jest przeciwna

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) podlega Ministerstwu Środowiska. Prowadzi badania w zakresie leśnictwa, ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. „Instytut aktywnie uczestniczy w opracowaniu, na rzecz organów władzy państwowej, aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień, a także Polityki Leśnej Państwa” – czytamy na stronie internetowej instytucji.

Jak dowiedziało się OKO.press, instytut wkrótce może nosić imię Jana Szyszki.

Instytut im. Jana Szyszki

Pomysł ma być głosowany na najbliższej Radzie Naukowej IBL w czwartek 24 października 2019 roku. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora. Jej przewodniczącym jest prof. dr hab. Janusz Sowa, współpracownik Jana Szyszki.

Punkt mówiący o dyskusji nad uchwałą w sprawie wystąpienia do Ministra Środowiska z wnioskiem o nadanie instytutowi imienia Jana Szyszko został wprowadzony bez konsultacji z innymi członkami Rady Naukowej IBL i pracownikami tej instytucji.

Uzasadnienie? Rzekome zasługi eksministra środowiska dla polskich lasów i IBL. W oficjalnej wewnętrznej korespondencji w tej sprawie wyrażono nadzieję, że „ta inicjatywa spotka się z akceptacją i poparciem”.

Nawet jeśli uchwała przejdzie, to nie musi zostać zaakceptowana przez dyrektora instytutu. Jest nim prof. Jacek Hilszczański, który wielokrotnie, również w mediach, bronił decyzji o wycince w Puszczy Białowieskiej z powodu walki z kornikiem drukarzem.

Pracownicy są przeciw

Dotąd IBL nie miał swojego patrona. Zdaniem pracownika IBL, z którym rozmawiało OKO.press (prosi o zachowanie anonimowości), nadawanie imienia Jana Szyszko instytutowi to zły krok, bo to patron jednoznacznie polityczny i postać budząca kontrowersje.

Wśród pracowników IBL przeprowadzono anonimową ankietę w tej sprawie.

Nasz informator powiedział nam, że nie rozmawiał z żadną osobą, która popierałaby ten pomysł. Część naukowców już wypowiedziała się otwarcie negatywnie w sprawie nadania IBL imienia eksministra środowiska.

OKO.press sprawdza, czy politycy ratują świat przed katastrofą klimatyczną.
Wesprzyj nas, też chcemy przeżyć.

Dziennikarz i publicysta. W OKO.press pisze o ochronie przyrody, łowiectwie, prawach zwierząt, smogu i klimacie oraz dokonaniach komisji smoleńskiej. Stały współpracownik miesięcznika „Dzikie Życie”.


Komentarze

  1. Mateusz Głazowski

    Mnie to nie dziwi. Mamy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli uczelnię powstałą na bazie Akademii Teologii Katolickiej. Wyszyński nie był fundatorem UKSW ale tak został potraktowany. W porównaniu z tym draństwem ochrzczenie instytutu nazwiskiem mordercy przyrody to normalka.

Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!