0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Adam Stepien / Agencja GazetaAdam Stepien / Agenc...

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”:

- przywołując słowa preambuły do Konstytucji RP zawierającej wezwanie, aby za niewzruszoną podstawę RP uczynić dbałość o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi;

- nie godząc się na brak poszanowania, czy wręcz pogardę dla uniwersalnych wartości i podstawowych praw, które zostały zdefiniowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, stanowiącej wyraz cywilizacyjnego postępu, triumfu humanistycznej myśli oraz troski o bezpieczeństwo i pokój;

- mając na uwadze, że łamanie podstawowych praw człowieka stanowi gorzkie doświadczenie pokoleń Polaków;

- nawiązując do najlepszych tradycji naszego Narodu, jakimi są tolerancja i solidarność;

wyraża stanowczy sprzeciw wobec języka pogardy i ataków wymierzonych w społeczność LGBT, w szczególności w dyskursie publicznym.

Każda osoba mieszkająca w naszym kraju ma prawo do spokojnego i bezpiecznego życia, a ochrona tego prawa jest podstawową powinnością wszystkich instytucji i osób pełniących funkcje publiczne.

Jednocześnie apelujemy, aby nikt nie pozostawał niewzruszony wobec słów i działań zmierzających do stygmatyzowania, i wykluczenia jakichkolwiek mniejszości.

Pamiętajmy o świadectwie i przesłaniu Mariana Turskiego: „Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny!”

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze