Izba Dyscyplinarna już nie istnieje. Ale neo-sędziowie powoli przechodzą do starych izb SN
22.04.2021 Warszawa , plac Krasinskich . Sad Najwyzszy . Blokada Sadu Najwyzszego przez Obywateli RP w ramach solidarnosci z sedzia Igorem Tuleya , w trakcie 2 dnia obrad Izby Dyscyplinarnej w jego sprawie .
Fot. Maciek Jazwiecki / Agencja Wyborcza.pl

Izba Dyscyplinarna już nie istnieje. Ale neo-sędziowie powoli przechodzą do starych izb SN