13 lipca 2018 roku, gdy na placu Zamkowym świętowano rocznicę 550-lecia polskiego parlamentaryzmu, na obrady sejmowej komisji regulaminowej nie wpuszczono ani dziennikarzy, ani osób z niepełnosprawnościami, mimo że obrady dotyczyły ich 40- dniowego protestu. Iwona i Jakub Hartwich do Sejmu nie wejdą przez kolejne dwa lata

O sprawie poinformowała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Przed obradami sejmowej komisji regulaminowej, które dotyczyły 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, poprosiła o przepustkę m.in. dla swojego asystenta społecznego Jakuba Hartwicha.

13 lipca 2018 z kancelarii Sejmu przyszła odpowiedź, że przewodniczący komisji Włodzimierz Bernacki „nie wyraził zgody na udział w posiedzeniu komisji w dniu 13 lipca osób nie będących posłami”.

Wtedy dopiero okazało się, że Jakub i Iwona Hartwich, Aneta Rzepka i Marzena Stanewicz – uczestnicy sejmowego protestu osób z niepełnosprawnościami – mają zakaz wstępu do Sejmu aż do 27 maja 2020 roku.

Joanna Scheuring-Wielgus: „Wcześniej o tym [zakazie do 2020] nie wiedzieliśmy, nikt nikogo nie poinformował. To było wewnętrzne pismo Kancelarii Sejmu. Nie ma w nim podanych powodów zakazu.

Nie mam już słów. Słowo »skandal« to za mało. Jak można robić cokolwiek, nie rozmawiając z tymi, których sprawa dotyczy? To zaprzeczenie zasady partycypacji”.

Na pytanie portalu polityka.pl informację potwierdził Andrzej Grzegrzółka z Centrum Informacyjnego Sejmu: „Decyzją Komendanta Straży Marszałkowskiej uczestnicy protestu okupacyjnego z kwietnia i maja 2018 zostali objęci 24-miesięcznym zawieszeniem możliwości wejścia na teren Parlamentu. Takie rozwiązanie stosuje się w szczególności wobec osób, które nie przestrzegają przepisów porządkowych. Analogiczna decyzja została podjęta po zakończeniu protestu w 2014 roku”.

Iwona Hartwich w rozmowie z OKO.press:

„Nie wiem, co teraz zrobimy. Przecież z tym zakazem nie możemy uczestniczyć w żadnych pracach, czy konferencjach w Sejmie na temat osób niepełnosprawnych. Czyli na nasz temat. A sama minister Rafalska i pani Kopcińska po proteście zapraszały do konsultacji”.

To nie pierwszy zakaz sejmowy Hartwich. Po proteście w 2014 roku nie mogła wejść do Sejmu przez rok i siedem miesięcy, czyli do końca VII kadencji Sejmu.

„To nie dotyczy niepełnosprawnych”

Komisja regulaminowa z 13 lipca była zamknięta nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale także dla dziennikarzy (choć transmisję można obejrzeć na stronie Sejmu). Zapytany o to przez TVN24 przewodniczący Włodzimierz Bernacki podał kuriozalne powody:

„Ja wyjaśniam od razu, to nie dotyczy niepełnosprawnych. Dotyczy natomiast sytuacji, która powstała w wyniku okupowania części Sejmu. Bardzo proszę o uszanowanie tej sfery, w której może odbyć się merytoryczna dyskusja. Proszę nie kreować sytuacji, proszę opisywać sytuację”.

Dziennikarz TVN24 pytał dalej: „Czyli ma pan taką filozofię – gdy widzę kamerę, to zachowuję się inaczej?”

Bernacki: „Nie pan jako dziennikarz. Ja mówię o jednej sytuacji: chcemy przeprowadzić dyskusję na temat respektowania regulaminu”.

Dziennikarz TVN24: „Ale co ma jedno do drugiego?”

Bernacki: „Proszę sprawdzić w podręczniku psychologii, jaka jest reakcja osób, które widzą kamerę”.

Podczas samej komisji posłowie opozycji także chcieli wiedzieć, dlaczego dziennikarze i strona społeczna nie mogli uczestniczyć w obradach. Przewodniczący powołał się na art. 154 ust. 5 Regulaminu Sejmu, który brzmi: „Na posiedzeniu komisji, za zgodą jej przewodniczącego, mogą być obecni pracownicy biur klubów poselskich oraz dziennikarze prasy, radia i telewizji”. Zdaniem przewodniczącego zapis ten oznacza, że dziennikarze

nie zostali wyproszeni, ale, że nie zostali zaproszeni.

Dodał także, że sala jest naprawdę mała i „obecność tych kamer, by jedynie przeszkadzała”. Bernacki nie przywołał ust. 3, który ma zastosowanie do obecności Iwony i Jakuba Hartwichów: „W posiedzeniu komisji, na zaproszenie prezydium komisji lub jej przewodniczącego, mogą uczestniczyć

przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz eksperci komisji, a także inne osoby”.

 • Zobacz cały art. 154 Regulaminu Sejmu

  1. W posiedzeniach komisji, w tym również zamkniętych, mogą uczestniczyć posłowie niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
  1a. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego. Mogą oni zabierać głos w dyskusji.
  2. Przepis ust. 1 i 1a nie dotyczy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz komisji śledczych powoływanych na podstawieart. 111 możliwość powołania komisji śledczej, Konstytucji.
  2a. W posiedzeniach komisji, na których rozpatrywane są projekty ustaw, mogą, z zastrzeżeniem ust. 2b, uczestniczyć osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową. Mogą one zabierać głos w dyskusji.
  2b. Do osób, o których mowa w ust. 2a, przepisy art. 155 zwrócenie uwagi posłowi, odebranie posłowi głosu, ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
  2c. Do udziału osób, o których mowa w ust. 2a, w posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, mają zastosowanie przepisy rozdziału 1a.
  2d. Osoby, o których mowa w ust. 2a, nie mają prawa uczestnictwa w posiedzeniach podkomisji.
  3. W posiedzeniu komisji, na zaproszenie prezydium komisji lub jej przewodniczącego, mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz eksperci komisji, a także inne osoby.
  4. Prezydium Sejmu określa zasady i tryb korzystania przez komisje z opinii i ekspertyz.
  5. Na posiedzeniu komisji, za zgodą jej przewodniczącego, mogą być obecni pracownicy biur klubów poselskich oraz dziennikarze prasy, radia i telewizji.


OKO pilnuje praw mniejszości.
Wesprzyj nas, byśmy mogli sprawnie działać dalej.

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!