Jarosław Sellin przyspiesza historię. Wiceminister chwali się prawami wyborczymi kobiet
dekret Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, który dawał obywatelkom Polski prawa wyborcze

Jarosław Sellin przyspiesza historię. Wiceminister chwali się prawami wyborczymi kobiet