0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Lukasz Kolewinski / Agencja GazetaLukasz Kolewinski / ...

"Wymagamy jedynie szacunku dla tego świętego miejsca i odpowiedniego zachowania. Opiekunowie Sanktuarium nie mogą ograniczać możliwości modlitwy wiernym, byłoby to niezgodne z nauką Kościoła katolickiego", pisze o. Waligóra. I namawia: "Zapraszamy wszystkich do pójścia za przykładem papieży - św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka - do pielgrzymowania na Jasną Górę - do żarliwej modlitwy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Módlmy się za siebie nawzajem, za naszą Ojczyznę i świat cały".

V Pielgrzymka Środowiska Narodowego na Jasną Górę odbędzie się 14 kwietnia 2018 roku. Organizatorzy piszą: „My, narodowcy, tak jak pokolenia działaczy ruchu narodowego przed nami, jak co roku zdążamy na Jasną Górę, by oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie. (…) Chcemy (…) pokornie prosić o wsparcie w dalszej walce o Wielką Polskę, modląc się w intencji Ojczyzny, dla której biją nasze serca”.

Przeciwko pielgrzymce protestowały organizacje społeczne, naukowcy, społecznicy. W liście do przeora pisali:

„W polskim życiu społecznym i politycznym niepokojąco nabiera mocy narracja o supremacji narodu polskiego definiowanego jako »czysty, biały, katolicki«; jest ona skrajnie wroga wobec różnorodności etnicznej i religijnej, a więc stanowi zaprzeczenie wartości i tradycji wyrosłych z cywilizacji Zachodu i jego chrześcijańskich korzeni”.

„Od wielu lat na terenie Klasztoru i wokół niego słychać hasła przepełnione nienawiścią, ksenofobią i rasizmem: »Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa«, »Nie ma litości dla wrogów polskości«, »Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę«, «Znajdzie się kij na lewaka ryj«, »Wielka Polska Katolicka«, »Nie czerwona, nie laicka, tylko Polska katolicka«.

Wśród uczestników tych wydarzeń daje się też często słyszeć wypowiedzi, których nie sposób tu wprost przywołać. Są przepełnione wulgarną mową skrajnej przemocy i często nawołujące do trwałej eliminacji »wrogów Polski« – eliminacji śmiercią”.

List złożono 3 kwietnia 2018 r. w Klasztorze Jasnogórskim. Podpisało go 10 organizacji społecznych, w tym m.in. Stowarzyszenie Demokratyczna RP (inicjatorzy akcji), Obywatele RP, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita oraz 32 naukowców, ludzi nauki i kultury (m.in. prof. Jerzy Bartmiński, prof. Przemysław Czapliński, prof. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka, prof. Andrzej Leder, prof. Barbara Fatyga, prof. Jerzy Bartmiński, prof. Andrzej Blikle), napisało w tej sprawie list do przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry. 4 kwietnia 2018 r. do akcji dołączył też ks Wojciech Lemański.

My, niżej podpisani, stanowczo protestujemy przeciwko planowanej na 14 kwietnia 2018 roku V Pielgrzymce Środowisk Narodowych na Jasną Górę, organizowanej przez Młodzież Wszechpolską, Obóz Narodowo-Radykalny i Ruch Narodowy. Domagamy się podjęcia działań zmierzających do uniemożliwienia środowiskom propagującym skrajny nacjonalizm, sprzeczny z wartościami chrześcijańskimi, głoszenia na terenie Klasztoru Jasnogórskiego treści pogwałcających naukę Kościoła.

W polskim życiu społecznym i politycznym niepokojąco nabiera mocy narracja o supremacji narodu polskiego definiowanego jako „czysty, biały, katolicki”; jest ona skrajnie wroga wobec różnorodności etnicznej i religijnej

a więc stanowi zaprzeczenie wartości i tradycji wyrosłych z cywilizacji Zachodu i jego chrześcijańskich korzeni. Warto przypomnieć tu słowa z dokumentu „Chrześcijański Kształt Patriotyzmu” wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski 27 kwietnia 2017 roku: „Występuje szukanie chrześcijańskiego uzasadnienia dla szerzenia narodowych konfliktów i waśni. Miłość do własnej ojczyzny nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy”.

Przebieg pielgrzymek środowisk narodowych na Jasną Górę jest zaprzeczeniem słów polskich biskupów i stanowi głęboką negację wynikających z nich wartości i postaw. Wznoszone podczas pielgrzymek (również na terenie Klasztoru) hasła są zaprzeczeniem postulowanej w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski potrzeby patriotyzmu wrażliwego na cierpienie i krzywdę, które dotykają innych ludzi i inne narody.

Od wielu lat na terenie Klasztoru i wokół niego słychać hasła przepełnione nienawiścią, ksenofobią i rasizmem: „Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa”, „Nie ma litości dla wrogów polskości”, „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”, „Znajdzie się kij na lewaka ryj”, „Wielka Polska Katolicka”, „Nie czerwona, nie laicka, tylko Polska katolicka”.

Wśród uczestników tych wydarzeń daje się też często słyszeć wypowiedzi, których nie sposób tu wprost przywołać. Są przepełnione wulgarną mową skrajnej przemocy i często nawołujące do trwałej eliminacji „wrogów Polski” – eliminacji śmiercią. Takie wydarzenia miały miejsce 13 stycznia 2018 roku podczas tzw. Pielgrzymki Kibiców,

zorganizowanej ze wsparciem i uczestnictwem tych samych ruchów, które planują swój przyjazd na Jasną Górę 14 kwietnia. Przedstawiciele Demokratycznej RP i Obywateli RP obecni w styczniu na błoniach Klasztoru, pokojowo demonstrujący przeciwko mowie i symbolom faszystowskim, spotkali się z przemocą słowną i fizyczną. Byli przez „pielgrzymów” popychani i lżeni, spalono ich transparenty, m.in. z hasłem „NIENAWIŚĆ TO NIE CHRZEŚCIJAŃSTWO”.

Te same środowiska, które planują swoją obecność 14 kwietnia 2018 roku na Jasnej Górze, są odpowiedzialne za przemoc słowną i fizyczną, która spotkała pokojowych kontrmanifestantów Marszu Niepodległości w Warszawie 11 listopada 2017 roku, sprzeciwiających się mowie nienawiści i skrajnemu nacjonalizmowi.

Tu wypada wspomnieć, że wydarzenia te nie tylko mają swój wydźwięk w odniesieniu do pogwałcenia wartości chrześcijańskich, ale także stoją w sprzeczności z art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który między innymi mówi, że „zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu”.

Odwołując się konsekwentnie do słów biskupów jako drogowskazu etycznego, Polsce obok katolickiej większości służą też Polacy prawosławni, protestanccy, wyznający judaizm, islam i inne wyznania. Także polscy ateiści wyznają wiele wartości, które jako uniwersalnie humanistyczne łączą ich z chrześcijanami – zwłaszcza przynależna każdemu człowiekowi godność i podmiotowość. Chrześcijański szacunek dla godności drugiego człowieka jest dziś niebezpiecznie zagrożony instrumentalizacją pamięci historycznej, często zakłamywanej i promującej kult przemocy, przy jednoczesnym zapomnieniu ofiar, zwłaszcza tych, które poniosły śmierć z rąk Polaków (np. kult „żołnierzy wyklętych”, pomijanie udziału Polaków w zbrodniach Holokaustu).

Wierząc głęboko w miłość ojców paulinów do ojczyzny, do wszystkich Polaków, w szacunek do prawdy i słów biskupów z dokumentu KEP „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, prosimy o podjęcie kroków zmierzających do tego, by Klasztor Jasnogórski był miejscem wolnym od piewców nienawiści, ksenofobii i rasizmu.

Jesteśmy głęboko przekonani, że ojcowie paulini rzeczywiście odrzucają potępione przez nich „chrześcijaństwo” spod znaku ks. Międlara, którego słynne słowa nie pozostawiają złudzeń co do tego, czym grozi wiara przesiąknięta nacjonalizmem: „Największą przeszkodą na drodze ruchu wolnościowego, zdążającego do umocnienia narodu, nie są oligarchowie, mafia, establishment czy wrogowie, ale jest zwykłe tchórzostwo, zwykła żydowska pasywność. Zero tolerancji dla ogarniętej nowotworem złośliwym Polski i Polaków. Ten nowotwór wymaga chemioterapii i tą chemioterapią jest bezkompromisowy narodowo-katolicki radykalizm”.

Chcemy wspólnie żyć w kraju, w którym nie pali się niczyich kukieł, niezależnie od narodowości, wyznania czy różnic światopoglądowych; w kraju, w którym retoryka nienawiści nie doprowadzi do tego, że ręką człowieka zostanie podpalony drugi człowiek. Polska, tak głęboko doświadczona potwornościami nazizmu, jest krajem, na którym szczególnie ciąży obowiązek przypominania, że zawsze zaczyna się „niewinnie”, a kończy śmiercią i cywilizacyjnymi zgliszczami. Ufamy ojcom paulinom i wierzymy, że wspólnie z nami staną za Polską wolną od nienawiści.

Podpisali: Stowarzyszenie Demokratyczna RP, Obywatele RP, Fundacja Wolni i Równi, Inicjatywa Chrześcijanie dla Demokracji, Protest Kobiet, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, B’nai B’rith, KOD Łódź, a także prof. Jerzy Bartmiński, prof. Andrzej Blikle, Andrzej Celiński, prof. Agnieszka Chacińska, dr Piotr Chrząstowski-Wachtel, prof. Przemysław Czapliński, prof. Barbara Fatyga, prof. Andrzej Gniazdowski, prof. Jacek Hennig, prof. Jan Hertrich-Woleński, Zbigniew Hołdys, prof. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka, Sergiusz Kowalski, dr Magdalena Krzymowska, Robert Krzysztoń, Waldemar Kuczyński, Halina Flis-Kuczyńska, prof. Andrzej Leder, ks Wojciech Lemański, Mirosław Michalski, prof. Stanisław Obirek, prof. Krzysztof Podemski, prof. Maria Sąsiadek, prof. Piotr Stępień, prof. Magdalena Środa, Ewa Teleżyńska-Sawicka, Paweł Sawicki, prof. Jarosław Wiśniewski, prof. Wiesław Wydra, Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa, prof. Andrzej Zakrzewski, dr Urszula Zielenkiewicz, prof. Andrzej Ziemba.

Publikujemy całą odpowiedź przeora Jasnej Góry.

Szanowny Państwo,

3 kwietnia 2018 r. przekazano do Klasztoru Jasnogórskiego wydruk tekstu „Listu Otwartego…” związanego z planowaną Pielgrzymką Środowisk Narodowych na Jasną Górę. Pragnę poinformować, że pielgrzymka według naszych ustaleń z organizatorami ma mieć wyłącznie charakter modlitewny, religijny, której centralnym wydarzeniem będzie Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, Królowej Polski.

Jasnogórskie Sanktuarium jest otwarte dla wszystkich pielgrzymów przybywających zarówno indywidualnie, jak i w zorganizowanych grupach. Wymagamy jedynie szacunku dla tego świętego miejsca i odpowiedniego zachowania. Opiekunowie Sanktuarium nie mogą ograniczać możliwości modlitwy wiernym, byłoby to niezgodne z nauką Kościoła katolickiego. Oczekujemy od wszystkich uszanowania sakralności i powagi Jasnej Góry, która jest miejscem modlitwy milionów pielgrzymów, reprezentujących przekrój całego społeczeństwa. Wszelkie zachowania naruszające modlitewny charakter Sanktuarium są niedopuszczalne.

Jasna Góra jest wyjątkowym miejscem w sercu wielu Polaków, ważnym nie tylko w historii Polski, ale również w życiu duchowym naszych rodaków. Św. Jan Paweł II w 1979 r. przypomniał rolę i znaczenie Jasnej Góry dla Polski. Mówił: „przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych… wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce – Tej, która tutaj nie tylko ma swój Obraz, swój Wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie – ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna. /…/ ”.

Polacy przychodzą na to święte miejsce ze wszystkim co składa się na ich życie, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Szanujemy te postawy pielgrzymów i dziękujemy za ich świadectwo wiary i zaufania do Boga. Liczymy na dojrzałość wszystkich wiernych, którzy tutaj przybywają, również w wymiarze postaw patriotycznych.

Zapraszamy wszystkich do pójścia za przykładem papieży - św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka - do pielgrzymowania na Jasną Górę - do żarliwej modlitwy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Módlmy się za siebie nawzajem, za naszą Ojczyznę i świat cały.

przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra 06.04. 2018 r.

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze