Jerzy Stępień: Niesłusznie straszą rozbiciem dzielnicowym. I analizuje 21 Tez Samorządowych
21 Tez Samorządowych - Gdańsk
fot. portal gdansk.pl

Jerzy Stępień: Niesłusznie straszą rozbiciem dzielnicowym. I analizuje 21 Tez Samorządowych