Jurajska dolina Prądnika zbiornikiem retencyjnym? Absurdalny pomysł Wód Polskich
dolina pradnika1
fot. Marcin Szymański

Jurajska dolina Prądnika zbiornikiem retencyjnym? Absurdalny pomysł Wód Polskich