Zapowiada się wielkie wydarzenie. II Kongres Praw Obywatelskich (14-15 grudnia) zapyta, na ile uszkodzona została w Polsce praworządność i demokracja, jak z tym walczyć i jak z tego wyjść. W kontekście praw człowieka posłuchamy o smogu, #MeToo, wykluczeniu transportowym, edukacji seksualnej, bezdomności, prawach kobiet, LGBT, patriotyzmie, torturach ...

Zapowiada się wielkie wydarzenie i pasjonujące spotkanie. II Kongres Praw Obywatelskich (piątek-sobota, 14-15 grudnia 2018) krążyć będzie wokół stanu praworządności i praw człowieka w Polsce, diagnozując politykę władz i reakcje środowisk prawniczych, organizacji obywatelskich i społecznych, całego społeczeństwa obywatelskiego. W niezwykłym budynku Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w 43 (!) sesjach tematycznych i warsztatach wystąpi 200 panelistów, w tym wiele znakomitości.

Kongres będzie spotkaniem sędziów i adwokatów, teoretyków prawa, humanistów, naukowców, dziennikarzy, praktyków i aktywistów zaangażowanych w obronę dóbr publicznych i demokratycznych wartości.

Kongres wejdzie na wysokie piętra abstrakcji, gdy w piątkowej sesji Andrzej Leder, Andrzej Friszke i Małgorzata Molęda-Zdziech będą się zastanawiać, „co zrobiliśmy z nasza niepodległością”, ale sięgnie też po namacalne konkrety ucząc na warsztatach pisania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a nawet pism prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE (spokojnie – to zajęcia dla sędziów i adwokatów).

Fascynująco zapowiada się sześć debat w auli głównej. W inauguracyjnej wystąpią: Mirosław Wyrzykowski, Paulina Kieszkowska-Knapik, Paul d’Auchamp, a potem:

 • Nacjonalizm, patriotyzm, tożsamość konstytucyjna i prawa człowieka (Ziemowit Szczerek, Leszek Jażdżewski, Krzysztof Czyżewski);
 • Wymiar sprawiedliwości – najmniej zreformowana władza? Od diagnozy do prawdziwej reformy, czyli prawnicy szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej, kiedy dzisiejsze kłopoty przeminą.  Moderuje Adam Bodnar; W przyszłość popatrzy też panel o konsekwencjach obecnego kryzysu konstytucyjnego dla demokratycznego państwa prawnego (z udziałem prof. Ewy Łętowskiej);
 • Tortury w Polsce. Tak, są, śmierć Igora Stachowiaka tylko potwierdza regułę  (m.in. adwokat Mikołaj Pietrzak);
 • Kurcząca się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego i dyskursu publicznego. Raport Agencji Praw Podstawowych UE o zagrożeniach organizacji pozarządowych w Europie komentują: Ewa Kulik-Bielińska, Draginja Nadażdin, Paweł Kasprzak, Katarzyna Kądziela;
 • Wzmocnienie pozycji kobiet we współczesnej Polsce – 100 lat po wywalczeniu praw wyborczych kobiet. Prawa reprodukcyjne, polityczne, społeczne. Raporty, problemy, strategie. Moderuje Sylwia Spurek.

Praworządność i demokracja AD 2018

Wiele uwagi Kongres poświęci obecnej sytuacji sądów i w ogóle praworządności w czasach rządów PiS. Tylko kilka tematów:

 • Nowe zasady wyboru sędziów i ich wpływ na niezależność sądów (kluczowa kwestia!);
 • Prokurator jako gwarant interesu publicznego. Praktyka a rzeczywistość (prokurator Krzysztof Parchimowicz, adwokat Jacek Dubois)
 • Skuteczność procedury europejskiego nakazu aresztowania;
 • Wnioski z kryzysu wokół ustawy o IPN? (m.in. Aleksandra Gliszczyńska-Grabias);
 • Eksperci i ekspertki OBWE o odpowiedzialności policji w zakresie monitorowania demonstracji (warto się dowiedzieć);
 • Carte blanche dla służb? Czy sądy sprawują jeszcze kontrolę nad służbami specjalnymi, czy też służby są już poza jakąkolwiek kontrolą? (Igor Tuleya, Piotr Niemczyk);
 • Współczesne metody zapewnienia bezpieczeństwa dziennikarzom?;
 •  Międzynarodowe standardy monitorowania wyborów (panel ostrzegawczy!).

Prawa człowieka – co je ogranicza

Tu będzie wiele debat, paneli i warsztatów o kwestiach, które bezpośrednio dotyczą praw obywatelskich, w tym różnych grup mniejszościowych. Masa ciekawych tematów:

 • Prawo do edukacji seksualnej. Czy niedostatki instytucjonalne mogą być skorygowane przez działalność pozarządową? Czy będzie to działanie wystarczające oraz powszechnie akceptowane? (m.in. Alicja Długołęcka);
 • Bezdomność jako wyzwanie dla samorządów lokalnych (m.in. Beata Siemieniako);
 • Mniejszości narodowe i etniczne – pilnie potrzebna zmiana polityki;
 • Wykluczenie transportowe, czyli  rzadko omawiany wymiar dyskryminacji mieszkańców wsi i miasteczek;
 • Czy w Polsce ruch #MeToo miał takie samo znaczenie jak w innych państwach demokratycznych? (Elżbieta Korolczuk, Sylwia Spurek);
 • Jak ochrona środowiska wiąże się z prawami człowieka? Moderuje Adam Wajrak;
 • Jak połączyć nauczanie historii z nauczaniem o prawach człowieka? Czy to może być ciekawe i zrozumiałe dla młodzieży?
 • Metody przeciwdziałania bezdomności – z perspektywy dużego, średniego i małego miasta (Beata Siemieniako i Paweł Rabiej);
 • Prawa osób LGBT, i co ważne – dyskusja nad strategią ruchu LGBT;
 • Przestępstwa z nienawiści;
 • Jaką rolę pełnią symbole w pokojowym manifestowaniu swoich przekonań? (m.in. Marta Lempart)
 • Czy prawa osób z niepełnosprawnościami są respektowane w sądach i prokuraturze?

Na Kongres warto się zarejestrować, ale

można też przyjść bez rejestracji i zapisać się na miejscu. Trzeba się jednak liczyć z tym, że na niektóre panele może nie być miejsc.

Kongres współorganizuje Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Organizatorzy piszą, że zaprosili przedstawicieli władz, wszystkich urzędów konstytucyjnych oraz korpusu dyplomatycznego. Zobaczymy, czy przyjdą.

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".


Powiązane:

Lubisz nas?

Powiedz o tym innym