0:00
0:00

0:00

Unia Europejska i Niemcy zapominają łatwo, że ponad milion Ukraińców to uchodźcy przyjęci w Polsce.
Fałsz. Bardzo nam przykro (z powodu Ukraińców), ale prezes PiS mówi bzdury
wywiad: la Repubblica, DIE WELT, El País, Le Figaro, Le Soir,09 października 2016
Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował właśnie najnowsze dane na ten temat. Na ich podstawie portal Uchodźcy.info przygotował odpowiedzi na kilka podstawowych pytań.

Ile Ukrainek i Ukraińców poprosiło w Polsce o azyl?

 • Od 2013 do końca października 2016 roku prośbę o ochronę międzynarodową w Polsce złożyło 5789 Ukraińców i Ukrainek.

Czy Polska im pomogła?

 • Od 2013 roku Polska przyznała status uchodźcy zaledwie 20 Ukraińcom (w tym 18 z odwołania).
 • Od 2013 roku Polska nadała inne formy ochrony międzynarodowej 103 Ukraińcom.
 • W przypadku 1551 Ukraińców umorzono postępowanie.
 • Odmówiono ochrony 3077 Ukraińcom odsyłając ich najczęściej z powrotem do kraju.

To znaczy, że

polskie państwo jakiejś formy ochrony międzynarodowej udzieliło 123 osobom z Ukrainy. To tylko 2 proc. Ukrainek i Ukraińców spośród tych, którzy się o nią ubiegali.

Skąd pochodzili Ukraińcy, którzy poprosili w Polsce o azyl?

 • Największe grupy poszukujących schronienia pochodziły z obwodu donieckiego (58 proc.), obwodu ługańskiego (18 proc.) i Krymu (12 proc.).

Oznacza to, że

88 proc. Ukraińców proszących w Polsce o azyl pochodzi z regionów Ukrainy, w których toczy lub toczył się wojenny konflikt.

Przeczytaj także:

Na jakie przyczyny ucieczki powołują się Ukraińcy proszący o azyl?

 • 76 proc. powołuje się na ogólną niebezpieczną sytuację w regionie ich zamieszkania na wschodzie Ukrainy. W tym osoby, które obawiają się o swe bezpieczeństwo ze względu na publiczne wypowiedzi popierające jedność Ukrainy;
 • 13 proc. obawia się prześladowań ze względu na przekonania polityczne niezgodne z polityką Donieckiej czy Ługańskiej Republiki Ludowej oraz aktualnych władz Krymu;
 • 12 proc. obawia się o swoje bezpieczeństwo na Krymie ze względu na narodowość oraz wyznawaną religię (głównie Tatarzy). W tym także osoby, które opowiadały się za przynależnością Krymu do Ukrainy;
 • 12 proc. chce uniknąć wcielenia do armii ukraińskiej - z uwagi na przekonania religijne bądź pacyfistyczny światopogląd.

Jakie jest wykształcenie Ukraińców proszących w Polsce o azyl?

 • Wykształcenie wyższe - 25 proc. proszących o azyl.
 • Średnie - 74 proc.

Z danych tych bezsprzecznie wynika, że – wbrew słowom Jarosława Kaczyńskiego – Polska nie przyjęła miliona uchodźców z Ukrainy lecz 50 tys. razy mniej. Na masową skalę odmawialiśmy azylu Ukrainkom i Ukraińcom uciekającym z regionów objętych konfliktem zbrojnym.

Wypowiedź prezesa PiS to nieprawda bądź manipulacja opinią publiczną i to międzynarodową, bo wywiad ukazał się w La Repubblica, Die Welt, El Pais, Le Figaro, Le Soir.

Chyba że Kaczyńskiemu uchodźcy pomylili się z wizami, jakie dostali Ukraińcy i Ukrainki w 2016 r. Było ich (wiz) 940 tys., na koniec roku na pewno będzie milion. Wizy mają liczne przewagi nad uchodźcami, nie trzeba dla nich budować ośrodków, nie jedzą i nie chorują.

;

Komentarze