Kancelaria Premiera narusza zasady jawności finansowania reklam politycznych na Facebooku!
Reklama kanelarii Premiera łamie zasady FB
zrzut ekranu

Kancelaria Premiera narusza zasady jawności finansowania reklam politycznych na Facebooku!