Kaszlenie pod domem Kaczyńskiego: 2 artystki, 2 awatary i reżyser otoczeni przez policję
Kaszlenie pod domem Kaczyńskiego
fot. Robert Kuszyński

Kaszlenie pod domem Kaczyńskiego: 2 artystki, 2 awatary i reżyser otoczeni przez policję