Każdy może się ogłosić psychologiem. Żadnej kontroli. Ustawa jest martwa
Rorschach
test plam Hermanna Rorschacha

Każdy może się ogłosić psychologiem. Żadnej kontroli. Ustawa jest martwa