KE obawia się o praworządność w Polsce. PiS zwiększa swobodę inwigilacji przez służby. Kronika Skórzyńskiego (9-15 stycznia 2016)
Beata Szydło
wystąpienie Szydło w Sejmie 13 stycznia 2016 zrzut ekranu

KE obawia się o praworządność w Polsce. PiS zwiększa swobodę inwigilacji przez służby. Kronika Skórzyńskiego (9-15 stycznia 2016)