0:000:00

0:00

Regulaminem, który jest podejmowany przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, czyli aktem prawa wewnętrznego - który, podkreślam, nie jest publikowany na zewnątrz - dokonuje się wyboru kandydata [na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego].
Fałsz. Regulaminy Sądu Najwyższego są znane publicznie.
"Gość Poranka" TVP Info,02 marca 2017
Regulamin Sądu Najwyższego uchwalony został przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego 1 grudnia 2013 roku. Ten akt prawny - jako, że nie jest ustawą - opublikowany został w "Monitorze Polskim" 22 grudnia 2013 (p0zycja nr 898). Podobnie jest ze wszystkimi nowelizacjami regulaminu Sądu Najwyższego, które również publikowane są w "Monitorze Polskim". Ostatnia w grudniu 2016 roku, gdy poseł Mularczyk zasiadał już w Sejmie RP.

Ze słów Mularczyka wynika, że może on nie wiedzieć, że Regulamin Sądu Najwyższego nie jest jedynym regulaminem, który uchwala Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Ustawa o Sądzie Najwyższym stanowi, że do kompetencji Zgromadzenia należy również "uchwalanie regulaminów wyborów kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz członków Krajowej Rady Sądownictwa".

Wszystkie one są jawne i publicznie dostępne. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz jej nowelizacja z 4 października 2004 roku zostały zamieszczone m.in. w witrynie internetowej Sądu Najwyższego.

Łatwo je znaleźć w dziale "status prawny", gdzie gromadzone są ustawy Sejmu, rozporządzenia Prezydenta, zarządzenia Prezesa SN i i właśnie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, czyli akty prawne, które wyznaczają prawne ramy pracy Sądu. Stanowią one informację publiczną,

Przeczytaj także:

Trzej prawnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Arkadiusz Mularczyk jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, tego samego, który w listopadzie 2015 roku uchwałą swej Rady krytykował prezydenta Dudę za działania "nie do pogodzenia z zasadami demokracji". Mularczyk, o rok starszy niż Duda, stara się - na swoim skromniejszym odcinku - dorównać młodszemu koledze.

O rok starsze od Mularczyka jest trzecie "potworne dziecko" krakowskiego prawa, czyli dzisiejszy minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Zbigniew Ziobro. On z kolei jest autorem absurdalnego wniosku o stwierdzenie nieważności wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, takiegoż projektu ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa oraz wypowiedzi świadczącej o tym, że nie rozumie pojęcia vacatio legis i prewencyjnej kontroli norm przez Trybunał Konstytucyjny.

;

Udostępnij:

Stanisław Skarżyński

Socjolog, publicysta. Publikuje na łamach Gazety Wyborczej. Doktorant w ISNS UW.

Komentarze