Koalicja Obywatelska życzliwa Konfederacji? Spór o poprawkę i rolę związków zawodowych w szkole
Ludzie na sali posiedzeń sejmowej komisji
posiedzenie komisji 04.01.2022

Koalicja Obywatelska życzliwa Konfederacji? Spór o poprawkę i rolę związków zawodowych w szkole