KE po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo nad krajowym
Komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders
fot. Unia Europejska, 2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym