KE: ustawa o sądach powszechnych narusza prawo unijne, a usunięcie sędziów SN uruchomi art. 7
Frans-Timmermans

KE: ustawa o sądach powszechnych narusza prawo unijne, a usunięcie sędziów SN uruchomi art. 7