Komisja reprywatyzacyjna zajmuje się ściganiem władz Warszawy, ale zapomniała o lokatorach wyrzucanych z kamienic
Komisja Reprywatyzacyjna
Fot. S³awomir Kamiñski / Agencja Gazeta

Komisja reprywatyzacyjna zajmuje się ściganiem władz Warszawy, ale zapomniała o lokatorach wyrzucanych z kamienic