0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Zuchowicz...

Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbyło się w poniedziałek 27 listopada 2023. Prawniczka przez ponad dwie godziny odpowiadała na szereg pytań zadawanych przez posłów, posłanki oraz przedstawicieli organizacji społecznych. Ich liczba robiła wrażenie. Na posiedzeniu stawiły się między innymi: Fundacja Dzieciom Siłę, Fundacja Ocalenie, Szkoła w chmurze, Nastoletni Azyl, GrowSPACE, Polskie Towarzystwo Edu-mind Uważność w edukacji, Zwolnieni z teorii, Krajowa Rada Kuratorów Sądowych, Fundacja Autism Team.

Ostatecznie kandydaturę mec. Hornej-Cieślak poparło 36 osób, 14 osób zagłosowało przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. We wtorek o jej powołaniu zdecyduje Sejm podczas posiedzenia plenarnego.

Doświadczenie kandydatki

Monika Horna-Cieślak to wspólna kandydatka KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Liderzy postawili na Monikę Hornę-Cieślak, choć pierwotnie nie była faworytką. Na urząd RPD kandydowało też trzech mężczyzn: Konrad Ciesiołkiewicz, prof. Marek Konopczyński i dr Grzegorz Wrona.

Przeczytaj także:

Kandydatka koalicji rządzącej na RPD wiele lat pracowała w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od 2017 roku prowadzi kancelarię zajmującą się wyłącznie obroną krzywdzonych dzieci. Jest współautorką aktów prawnych dotyczących praw dzieci, w tym tzw. Ustawy Kamilka z Częstochowy oraz ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody rodziców.

Mec. Horna-Cieślak tworzyła kampanie społeczne, budowała przyjazny wymiar sprawiedliwości, świadczyła tysiące indywidualnych konsultacji na rzecz osób młodych. Spotyka się z osobami młodymi, prowadząc zajęcia edukacyjne. Jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkinią Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Jest także autorką programu HELP Rady Europy i laureatką konkursu „Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2019”. Otrzymała I wyróżnienie w konkursie „Prawnik Pro Bono 2019” oraz znalazła się w gronie 25 najlepszych prawniczek w biznesie magazynu Forbes Women 2023 roku. Współpracuje z wieloma organizacjami młodzieżowymi, jak np. Fundacja Autism Team, Nastoletni Azyl, Przyszłość dla Młodych.

Prawica pyta o zarodki i masturbację

Podczas debaty w komisji poseł Kazimierz Smoliński (PiS) przypominał, że RPD według ustawy „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”. Pytał więc kandydatkę o to, co sądzi o in vitro. „Czy uważa pani, że ma obowiązek chronić zarodki niewykorzystane?” – precyzował. Oprócz tego interesowało posła także to, czy kandydatka „spotkała się pani z sytuacjami, gdy po rozwodzie prawa do opieki przekazywane są kobietom, a nie ojcom, nawet wbrew interesowi dziecka?”.

Grzegorz Płaczek (Konfederacja) dopytywał m.in. o jej poglądy na temat aborcji.

„Jaki jest pani stosunek do standardów WHO? Do erotyzacji dzieci, nauki masturbacji, które one zakładają? To ważna kwestia” – pytał Michał Wawer (Konfederacja).

Pytania od posłów opozycji

„Do posła, który pytał o masturbację – dziwne zainteresowania. Proszę mi pokazać szkołę, nawet zagraniczną, gdzie się takie zajęcia przeprowadza” – komentował wypowiedzi Michała Wawra poseł KO Marcin Józefaciuk.

Posłowie, posłanki oraz przedstawiciele organizacji społecznych pytali mec. Horną-Cieślak także o to:

  • Czy jest zwolenniczką zniesienia ocen?
  • Co sądzi o używaniu środków psychoaktywnych przez młodych ludzi?
  • Czy szkoła ma prawo ingerować w strój ucznia?
  • Jak powinna wyglądać dostępność wegetariańskich i wegańskich posiłków w szkołach?
  • Jak wyobraża sobie system prewencji suicydalnej?
  • Jak powinno się rozwiązać braki w kadrze psychologicznej w szkołach?
  • Jak poprawić dostępność edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich?
  • Jak należy wspierać osoby neuroróżnorodne w szkołach?
  • Jakie są problemy dzieci w kontekście migracji?
  • Co sądzi o pushbackach?

Padło także dużo pytań o sytuację dzieci nieheteronormatywnych oraz mających nieheteronormatywnych rodziców. Czy kandydatka zamierza szczególnie wspierać takie osoby? Co sądzi na temat organizacji Tęczowych piątków w szkołach?

Zagrożeniem jest internet, nie lekcje edukacji seksualnej

Mec. Horna-Cieślak odniosła się do pytań o in vitro i aborcję, mówiąc, że „urząd RPD jest miejscem, które ma łączyć, a nie dzielić”. „RPD nie może się wdawać w spory ideologiczne, światopoglądowe. Podważa to autorytet instytucji” – mówiła. I dodawała, że

jeśli będzie zabierać głos w tych sprawach, to po uprzedniej konsultacji z osobami młodymi, przekazując ich perspektywę i stanowisko, zarówno lewicowe, jak i prawicowe.

To do rządzących będzie należała decyzja co do tego, co z tym zrobić.

Prawniczka zdecydowanie sprzeciwiła się nazywaniu edukacji seksualnej erotyzacją. „To niedopuszczalne. Edukacja seksualna jest potrzebna i musi być kształtowana z udziałem rodziców” – stwierdziła.

Z drugiej strony zwróciła uwagę, że istnieje zagrożenie dla osób młodych, ale wiąże się ono z treściami pornograficznymi dostępnymi w internecie. Wśród nich wymieniła też zjawiska takie jak grooming i nagabywanie. Za narzędzia odpowiednie do walki z nimi uważa kampanie społeczne, akcje edukacyjne i szkolenia.

Kandydatka koalicji opowiedziała się także za pomysłem zniesienia ocen z zachowania. „Osoby z neuroróżnorodnością apelują o to, żeby to była ocena opisowa. I ja podzielam ten pogląd, zamierzam w tej sprawie złożyć skargę konstytucyjną” – zadeklarowała.

„Każde dziecko jest ważne, potrzebne”

W części odpowiedzi na pytania dotyczące opieki psychologicznej podkreślała, że ważna jest nie tylko dostępność profesjonalnej pomocy psychologicznej, ale także profilaktyka. „Chciałabym, żeby dzieci, które mają problemy psychologiczne, nie słyszały, że są wariatami, że ich problemy nie mają znaczenia. Chciałabym, żeby mogły otrzymać pomoc od każdej osoby, nie tylko nauczyciela, czy psychologa, ale nawet wuja”. Wspomniała o tym, że razem z młodymi osobami napisała ustawę o pomocy psychologicznej.

Mec. Horna-Cieślak odpowiedziała także na pytania dotyczące młodych osób LGBT+: „Każde dziecko jest ważne, potrzebne. Wiemy, że ta społeczność jest bardziej narażona na kryzysy psychiczne. Każdemu musimy zagwarantować pomoc. Dzieciom LGBT, tak jak i dzieciom, które wyznają religię katolicką”.

„Tęczowe piątki będę wspierać tak jak obchody Święta Zmarłych, które organizują dzieci katolickie” – dodała.

Kandydatka wielokrotnie podkreślała, że szkoły muszą być otwarte na różnorodność młodych osób i ich potrzeb. Dotyczy to także takich rzeczy jak ich dieta. „Każdy ma się czuć dobrze, również weganie, wegetarianie. Także dzieci cierpiące na celiakię, nietolerancje pokarmowe” – mówiła.

;

Udostępnij:

Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Komentarze