0:000:00

0:00

"Reduta Dobrego Imienia" chce bronić dobrego imienia Polski za granicą, a sama nie przestaje się kompromitować. 7 czerwca portal Niezależna.pl opublikował nadesłany przez Redutę "dokument wyrażający sprzeciw wobec działalności Jana Grabowskiego i wzywający go do zachowania rzetelności naukowej".

Można go przeczytać tutaj. Sygnatariusze listu zarzucają prof. Grabowskiemu – znanemu badaczowi Holocaustu z Uniwersytetu w Ottawie – m.in. to, że "stanowisko Jana Grabowskiego wobec wydarzeń w Jedwabnem oraz tzw. pogromu kieleckiego pozbawione jest kontekstu historycznego i w takiej formie wprowadzane do światowej opinii publicznej" oraz "przypisywanie Polakom współudziału w Zagładzie ze względu na istnienie tzw. granatowej policji". Naukowcy uznali, że:

"Grabowski nie przestrzega podstawowych zasad rzetelności badacza, używając obrazowych i zdecydowanie przerysowanych określeń bardziej w celu budowania konstrukcji propagandowych niż pokazania rzetelnego obrazu".

Na koniec sygnatariusze apelują do profesora:

"Wzywamy Jana Grabowskiego do zaprzestania szkalowania Narodu Polskiego i do przyjęcia postawy godnej pracownika naukowego, która polega na służbie prawdzie. Działalność Jana Grabowskiego nie tylko nie przyczynia się do poznania prawdy, ale jest też rozsadnikiem kłamstwa w międzynarodowym życiu publicznym i naukowym, a więc jest sprzeczna z powołaniem naukowca".

OKO.press prawdopodobnie przyczyniło się do ataku "Reduty" na prof. Jana Grabowskiego. Kilka dni temu opublikowaliśmy krytyczną analizę pozwu skierowanego przez założyciela "Reduty" Macieja Świrskiego przeciwko hiszpańskiemu dziennikowi "El Pais". Nie tylko hiszpański autor powoływał się na badania prof. Grabowskiego, ale także naukowiec komentował pozew w OKO.press.

Cieszymy się, że "Reduta Dobrego Imienia" czyta nasz portal. Może dzięki temu przestanie popełniać błędy, którymi się kompromituje – a list atakujący prof. Grabowskiego jest kolejną wpadką.

Kto bowiem zarzuca prof. Grabowskiemu "nieprzestrzeganie podstawowych zasad rzetelności badacza"? Przyjrzeliśmy się liście sygnatariuszy.

Nie znaleźliśmy wśród tych 130 oburzonych żadnego znanego (ani nawet mniej znanego) nazwiska specjalisty od historii stosunków polsko-żydowskich w czasie wojny.

Znaleźliśmy za to specjalistów od

 • teorii pola
 • termodynamiki procesów nieodwracalnych
 • fizykochemii powierzchni
 • literatury postkolonialnej anglojęzycznej
 • technologii żywności pochodzenia roślinnego
 • teologii moralnej
 • fizykochemii polimerów
 • architektury krajobrazu i fundacji kalwaryjnych
 • chemii związków heterocyklicznych
 • petrografii eratyków skandynawskich (w OKO.press nie wiemy, co to dokładnie jest, domyślamy się, że chodzi o badania głazów narzutowych)
 • budowy i eksploatacji maszyn
 • bibliotekoznawstwa

OKO.press szanuje bardzo te wszystkie dziedziny. Jednak specjaliści od petrografii eratyków czy termodynamiki procesów nieodwracalnych mają niewielkie kompetencje, aby zarzucać historykowi - który pół życia spędził w archiwum - naukową nierzetelność. Po prostu nie mają pojęcia ani o źródłach, z których korzysta historyk, ani o jego metodologii badawczej.

Autorzy listu chyba też się z tym poglądem zgadzają, ponieważ - uwaga - nie podali swoich specjalności naukowych. Skorzystaliśmy jednak z użytecznej bazy danych "Ludzie nauki" i je sprawdziliśmy.

Wśród 130 sygnatariuszy znaleźliśmy paru historyków (można ich policzyć na palcach). Kłopot w tym, że - o ile nam się udało ustalić - nie zajmują się oni Holocaustem, ani tematem pokrewnym. Np.:

 • prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz z Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zajmuje się historią społeczną Polski XVIII-XX w. i historią spółdzielczości. Z jej biogramu dowiadujemy się, że m.in. w latach 1974- 1997 pracowała w Spółdzielczym Instytucie Badawczym, gdzie kierowała Zakładem Historii Ruchu Spółdzielczego. Jest autorką m.in. książek "Stanisław Staszic prekursor spółdzielczości rolniczej" (Siedlce 2004) oraz "Maria Konopnicka. Opowieść o niezwykłej kobiecie", Siedlce 2012;
 • ks. prof. Waldemar Gliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest autorem pracy habilitacyjnej "Reformy kształcenia duchowieństwa diecezjalnego w Królestwie Polskim w latach 1815-1837". Zakładamy, że kontynuuje te badania. Jako specjalista od holocaustu jest nieznany.

Poniżej specjalizacje kilkudziesięciu pierwszych sygnatariuszy. W nawiasach specjalności badawcze. Życzymy państwu wesołej lektury, a "Reducie" - żeby mniej się oburzała.

prof. Andrzej Staruszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (fizyka teoretyczna, teoria pola) prof. Tadeusz Pyrcioch, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny, Radom (energetyka, mechanika, “termodynamika procesów nieodwracalnych”) prof. dr hab. Józef Drabik (nauki kultury fizycznej, teoria treningu zdrowotnego) prof. Tomasz Panfil, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin (historia kultury staropolskiej) prof. IKFP, dr hab. Paweł Weroński, PAN, Kraków (chemia teoretyczna, fizykochemia powierzchni) prof. Jacek Leśkow, Politechnika Krakowska, Kraków (analiza szeregów czasowych, statystyka matematyczna) prof. dr hab. Piotr Boguslawski, PAN, Warszawa (teoretyczna fizyka ciała stałego) prof. Beniamin Goldys, Sydney University, Australia (matematyka i finanse) prof. Dorota Filipczak, Uniwersytet Łódzki (literatura postkolonialna anglojęzyczna XX w., literaturoznawstwo anglojęzyczne) prof. zw. dr. hab. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska, Uniwersytet Warszawski (kulturoznawstwo - orientalistyka, literaturoznawstwo, arabistyka: literatura arabska) prof. dr hab. dr hc multi Wacław Leszczyński, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław (technologia żywności pochodzenia roślinnego) ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (teologia moralna) prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, PAN, Warszawa (w grę wchodzi chemia, matematyka, ekonomia - jest wielu naukowców o tym imieniu i nazwisku) prof. Andrzej Kozłowski (znów: w grę wchodzi fizyk, ekonomista i geolog) prof. zw. dr hab. Czesława Piecuch, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków (antropologia filozoficzna, historia filozofii) prof. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Uniwersytet Warszawski (amerykanistyka, etnomuzykologia, muzykologia) Associate Professor, Jacek Fraczak, Missouri State University, USA (Art and Design Department) prof. Andrzej M. Pawlak, Politechnika Białostocka, Poznań (fizykochemia polimerów, ew filologia) prof. zw. dr hab. Mariusz Ziółkowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (archeologia Ameryki) Associate Professor Marek J. Druzdzel, University of Pittsburgh, USA (informatyka) prof. dr hab. inż. Krzysztof Gosiewski, PAN, Gliwice (inżynieria chemiczna, inżynieria i ochrona środowiska, automatyka i robotyka) prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce (historia społeczna Polski XVIII-XX w., historia spółdzielczości, historia kultury) prof. Zofia Denkowska, Uniwersytet Angers, Francja (analiza różniczkowa) prof. dr. hab. Zdzisław Denkowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (informatyka, metody numeryczne, równania różniczkowe, teoria optymalnego sterowania) prof. nzw. dr hab. Marek Chowaniec, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa (KBN (nauki o sztukach pięknych) prof. Andrzej Altenberger, University of Minnesota oraz St. Cloud State University, USA (chemik) prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra (filozofia nauki) ks. prof. Waldemar Gliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (historia) prof. nzw. dr hab. Tadeusz Jacyna, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin (sadownictwo) prof. Aniela Książek-Szczepanikowa (socjologia literatury, dydaktyka literatury) prof. Zbigniew Antczak, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław (organizacja i zarządzanie, socjologia) prof. nzw. dr hab. Katarzyna Lisowska, Instytut Onkologii, Gliwice (biologia medyczna) prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, Uniwersytet Warszawki (językoznawstwo rosyjskie) prof. Lucjan Piela, Uniwersytet Warszawski (chemia kwantowa, chemia teoretyczna) prof. dr hab. Irena Kasacka, Uniwersytet Medyczny, Białystok (histologia, patologia) prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Politechnika Krakowska (architektura krajobrazu, fundacje kalwaryjne, historia architektury i urbanistyki, sztuka ogrodowa) prof. Tomasz Kowalski, La Trobe University, Melbourne, Australia (matematyka i statystyka) prof. dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań (technologia żywności i żywienia) prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek, Instytut Farmaceutyczny, Warszawa (chemia medyczna, chemia organiczna, chemia związków heterocyklicznych, synteza organiczna) prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, Politechnika Warszawska (biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, informatyka, elektronika) prof. nzw. dr hab. Paweł K. Zarzycki, Politechnika Koszalińska, Koszalin (analiza chromatograficzna, analiza farmaceutyczna, ekotoksykologia) prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Politechnika Krakowska (budownictwo Specjalności: diagnostyka dynamiczna, konstrukcje budowlane, mechanika budowli) prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin (estetyka, etyka, filozofia kultury, kultura nauki, retoryka) prof. UJK dr hab. Maria Górska-Zabielska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce (geomorfologia, geomorfologia glacjalna, petrografia eratyków skandynawskich) prof. nzw. dr hab. inż. Artur Blum, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (budowa i eksploatacja maszyn, mechanika) prof. Wojciech Rypniewski, PAN, Poznań (biochemia, krystalografia białek) prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (bibliotekoznawstwo; historia literatury i książki na Śląsku, literaturoznawstwo, polska literatura współczesna)

;

Udostępnij:

Adam Leszczyński

Dziennikarz OKO.press, historyk i socjolog, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Komentarze