Koneczny, antysemita i ideolog prawicy. Wydaje go fundacja kwartalnika „Wyklęci”, wstęp pisze Czarnek
Grafika. Starszy mężczyzna w białym fartuchu
Fot. Wikimedia Commons Creative/ Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Koneczny, antysemita i ideolog prawicy. Wydaje go fundacja kwartalnika „Wyklęci”, wstęp pisze Czarnek