Czy konstytucję w 1997 r. uchwalono, nie uwzględniając postulatów prawicy? Sprawdzamy, jak było
Screenshot 2017-05-07 13.45.29

Czy konstytucję w 1997 r. uchwalono, nie uwzględniając postulatów prawicy? Sprawdzamy, jak było