Kornel Morawiecki: dobro narodu ponad prawem. Sejm unieważnia wybór sędziów TK. Kronika Skórzyńskiego (21-27 listopada 2015)
Posiedzenie inauguracyjne Sejmu VIII kadencji
Fot . Kuba Atys / Agencja Gazeta

Kornel Morawiecki: dobro narodu ponad prawem. Sejm unieważnia wybór sędziów TK. Kronika Skórzyńskiego (21-27 listopada 2015)