KRS odmawia obywatelom prawa do sądu. KOS interweniuje
krs-27

KRS odmawia obywatelom prawa do sądu. KOS interweniuje