Kuriozalna uchwała Senatu o odwołaniu rządu Jana Olszewskiego. Cała lista nieprawd i insynuacji
BB090605_011
FOT. BARTOSZ BOBKOWSKI / AGENCJA GAZETA

Kuriozalna uchwała Senatu o odwołaniu rządu Jana Olszewskiego. Cała lista nieprawd i insynuacji