0:00
0:00

0:00

Dotacje dla Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu:

Dyrektor szkoły – Edward Szydło

1. Nowe kwalifikacje – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 • Działanie: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
 • Wartość projektu: 716.326,18 zł
 • Dofinansowanie z UE: 488.484,18 zł

2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych Małopolski Zachodniej

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 • Działanie: Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi
 • Wartość projektu: 756.571,12 zł
 • Dofinansowanie z UE: 567.428,34 zł

3. Zadbaj o swoją przyszłość – szkolenia podnoszące kwalifikacje dla osób powyżej 45 roku życia

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Wartość projektu 454.107,60 zł
 • Dofinansowanie z UE: 385.991,47 zł

4. Sprawni w pracy

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 • Wartość projektu: 2.490.205,23 zł
 • Dofinansowanie z UE: 2.116.674,44 zł

5. Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 • Wartość projektu: 2.497.374,27 zł
 • Dofinansowanie z UE: 2.122.768,12 zł

6. Języki obce – już potrafię

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Poprawa jakości kształcenia
 • Wartość projektu: 2.874.625,20 zł
 • Dofinansowanie z UE: 2.443.431,42 zł

Dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu:

1. Budownictwo to jest to!

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • Wartość projektu: 1.022.624,02 zł
 • Dofinansowanie z UE: 869.230,41 zł

2. Strefa 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 • Wartość projektu: 3.600.383,80 zł
 • Dofinansowanie z UE: 3.060.326,23 zł

3. ECDL – druga młodość

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Upowszechnienie uczenia się dorosłych
 • Wartość projektu: 713.070,60 zł
 • Dofinansowanie z UE: 606.110,01 zł

4. Fabryka Kompetencji – Język angielski i ICT z certyfikatem dla osób 50+

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Upowszechnienie uczenia się dorosłych
 • Wartość projektu: 634.274,28 zł
 • Dofinansowanie z UE: 539.133,14 zł

Dotacje dla projektów, których liderami były inne organizacje, a partnerem- Szkoła Zarządzania i Handlu:

1. Rozwój umiejętności menedżerskich skutecznym elementem walki konkurencyjnej Lider projektu - Spółdzielnia Pracy Oświata

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program: Rozwój zasobów ludzkich
 • Działanie: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
 • Wartość projektu: 1.427.942,40 zł
 • Dofinansowanie z UE: 842.728,03 zł

2. Wysoka jakość usług gwarancją rozwoju firmy Lider projektu - Spółdzielnia Pracy Oświata

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program: Rozwój zasobów ludzkich
 • Działanie: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
 • Wartość projektu: 1.185 868,06 zł
 • Dofinansowanie z UE: 726.845,06 zł

3. PSS dawniej i dziś Lider projektu - Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Wartość projektu: 1.235.630,60 zł
 • Dofinansowanie z UE: 1.050.286,01 zł

5. Wracam Na Rynek! Lider projektu - Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Wartość projektu: 1.987.257,00 zł Dofinansowanie z UE: 1.689.168,45 zł

6. Wykwalifikowany grafik komputerowy – kurs Adobe Photoshop i CorelDraw Lider projektu - Eturia Sp. z o.o.

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Wartość projektu: 469.150,00 zł
 • Dofinansowanie z UE: 390.858,05 zł

7. Mój wybór, mój zawód, moja kariera Lider projektu- Kuratorium Oświaty w Katowicach

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • Wartość projektu: 8.603.028,22 zł Dofinansowanie z UE: 7.312.573,99 zł
;

Udostępnij:

Bianka Mikołajewska

Od wiosny 2016 do wiosny 2022 roku wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press. Wcześniej dziennikarka „Polityki” (2000-13) i krótko „GW”. W konkursie Grand Press 2016 wybrana Dziennikarzem Roku. W 2019 otrzymała Nagrodę Specjalną Radia Zet - Dziennikarz Dekady. Laureatka kilkunastu innych nagród dziennikarskich. Z łódzkich Bałut.

Komentarze