Kwestia pracowników delegowanych zaostrza podziały w Europie, ale zmiany wejdą w życie najwcześniej za 4 lata
Emmanuel Macron, 8 maja 2017, fot.  Jeso Carneiro (flickr.com)
fot. Jeso Carneiro (flickr.com)

Kwestia pracowników delegowanych zaostrza podziały w Europie, ale zmiany wejdą w życie najwcześniej za 4 lata