0:000:00

0:00

Skala potrzeb jest ogromna, skala frustracji - podobnie duża. Po wypłatach za kwiecień dziesiątki tysięcy nauczycieli znalazło się w dramatycznej sytuacji, zwłaszcza nauczycielskich małżeństw i samotnych matek-nauczycielek, którzy żyją na styk od pensji do pensji. Dwa takie małżeństwa opowiedziały OKO.press, jak zawaliły się ich budżety domowe, gdy dostali wypłaty z pominięciem 18 dni strajku.

Przeczytaj także:

Pomoc dla strajkujących popłynie dwutorowo.

Dla niezrzeszonych 8,1 mln. Jest już formularz wniosku o przyznanie pomocy

„Stajemy po stronie nauczycieli także z wdzięczności za to, że codziennie wspierają nasze dzieci i wnuki. Teraz to oni potrzebują naszego wsparcia. Okażmy im pomoc, solidarność. Walczą o lepszą szkołę, o lepszą Polskę” – ogłosił 11 kwietnia 2019 społeczny komitet z udziałem tak wybitnych postaci, jak Janion, Strzembosz, Bralczyk, Pawlikowski, Tokarczuk, Starczewska, Friszke, Wicha, Tkaczyk-Stawska, Bochniarz, Turski.... Komitet uruchomił:

specjalne konto „Wspieram nauczycieli” nr 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877.

Uzbieraliśmy ponad osiem milionów złotych, dokładnie 8 103 904 zł. Wsparcie dla jednej osoby strajkującej minimum 9 dni wyniesie 500 zł, o ile nie dostała wynagrodzenia za czas strajku i znalazła się w trudnej sytuacji materialnej (szczegóły niżej w komunikacie ZNP).

Wpłaty dalej płyną, choć przybywa ich wolniej niż w czasie strajku.

Wpłaty na fundusz strajkowy dla nauczycieli
Wpłaty na fundusz strajkowy dla nauczycieli

O przyznaniu wsparcia zdecyduje ostatecznie Komitet Społeczny, który - jako ciało społeczne pracujące pro bono - skorzysta z pomocy struktur ZNP, organizatora strajku. Wnioski będą opiniowane przez oddział ZNP, obejmujący swoim działaniem szkołę czy przedszkole, gdzie dana osoba strajkowała, a następnie przesłane do centrali związkowej i uporządkowane na obrady Komitetu Społecznego.

Wszystkie szczegóły wyjaśnia “Regulamin_Społecznego Funduszu Strajkowego”, a

tutaj jest Wniosek o przyznanie pomocy ze Społecznego funduszu strajkowego". Osoba ubiegająca się o wsparcie złoży go w biurze odpowiedniego oddziału ZNP.

Komitet apeluje o dalsze wpłaty. Zapowiada też, że „okazją do solidarności i podziękowania za strajk będzie zakończenie roku szkolnego. Już dziś ogłaszamy – zaproponowaną przez grupę rodziców – akcję #Zamiast kwiatka, czyli dodatkową zbiórkę na potrzeby osób strajkujących" (zobacz, jak członkowie komitetu wspominają swoich nauczycieli).

Pomoc dla członków ZNP

Jak informuje OKO.press szef ZNP, Sławomir Broniarz, związek szuka wszelkich rezerw i oszczędności w budżecie centralnym i w strukturach terenowych. "Oglądamy każdą złotówkę trzy razy zanim wydamy na inne cele. Przesuwając środki udało się powiększyć fundusz strajkowy do ok. 4,5 mln i tyle przeznaczymy na zasiłki strajkowe".

Zgodnie z regulaminem mogą one sięgać 1000 zł, ale zarząd ZNP postanowił rekomendować, by ograniczyć je do kwoty takiej jak w zbiórce społecznej - 500 zł.

Poniżej - komunikat ZNP wyjaśniający, jak mogą starać się o pomoc strajkujący nauczyciele - zarówno członkowie związku, jak i niezrzeszeni.

Wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

Komunikat ZNP, 11 maja 2019

Informujemy, że osoby będące jak i niebędące członkami ZNP, które brały udział w strajku i znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z możliwości wsparcia finansowego. Nie ma jednak możliwości, aby tym wsparciem objąć wszystkich strajkujących ze względu na skalę: aby przyznać 500 tys. strajkującym zapomogę w wysokości np. 1000 zł potrzeba byłoby ponad 500 mln zł!

Wsparcie dla członków ZNP

Członkowie ZNP, którzy z powodu strajku znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą się ubiegać o zapomogę. Na stronie ZNP został opublikowany komunikat w tej sprawie: „Informacja o Funduszu strajkowym dla członków ZNP”.

Wynika z niego, że członkowie ZNP, którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi do właściwego oddziału ZNP lub – za pośrednictwem oddziału i okręgu – do Zarządu Głównego ZNP.

Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy:

  • za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia,
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  • złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.

Zasady przyznawania zapomóg określone są w „Regulaminie przyznawania zapomóg członkom ZNP”, który jest dostępny na stronie www.znp.edu.pl.

Jednocześnie informujemy, że uruchomione zostało specjalne konto, na które można wpłacać darowizny z przeznaczeniem na zapomogi dla członków ZNP (Odbiorca: Związek Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa. Tytuł: Fundusz strajkowy.

Numer rachunku (bank Pekao SA): 82 1240 6247 1111 0000 4976 6017)

Istnieje również możliwość przekazania darowizny na rzecz członków ZNP zrzeszonych w konkretnym oddziale ZNP, wówczas w tytule przelewu należy wpisać: Fundusz Strajkowy – Oddział ZNP …… (i podać nazwę oddziału).

Wsparcie dla osób niezrzeszonych

Osoby nienależące do związku mogą skorzystać ze Społecznego Funduszu Strajkowego. 11 kwietnia został uruchomiony rachunek bankowy ZNP, na który wpływają dobrowolne wpłaty na rzecz protestujących pracowników oświaty. W chwili obecnej na koncie funduszu znajduje się ponad 8 mln zł. Podziału tych środków dokona Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli”.

Społeczny Komitet zdecydował, że pomoc finansowa w kwocie 500 zł obejmuje osoby, które:

  • przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych
  • strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);
  • nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;
  • znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Publikujemy “Regulamin_Społeczny Fundusz Strajkowy”oraz Wniosek o przyznanie pomocy ze Społecznego funduszu strajkowego". Osoba ubiegająca się o wsparcie złoży go w biurze oddziału ZNP obejmującego swoim działaniem szkołę, przedszkole lub inną placówkę oświatową, w której osoba brała udział w strajku. Oddział w ciągu 10 dni zaopiniuje wniosek i prześle go do komisji powołanej przez Sekretariat ZG ZNP. Podziału środków dokona Społeczny Komitet.

Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” tworzą: dr Henryka Bochniarz, Halina Bortnowska, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Joanna Kos-Krauze, Czesław Mozil, prof. Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Maria Sadowska, Małgorzata Saramonowicz, Andrzej Saramonowicz, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha, Vienio, Jacek Żakowski.

Społeczny fundusz strajkowy można cały czas wspierać dokonując tradycyjnej wpłaty na konto:

13 1240 5934 1111 0010 8960 6877 lub na Facebooku, gdzie trwa m.in. zbiórka ogłoszona przez Halinę Bortnowską, filozofkę, publicystkę, wybitną działaczkę na rzecz praw człowieka.

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze