0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jakub Wlodek / Agencja GazetaJakub Wlodek / Agenc...

„Apelujemy do wszystkich uczestników społecznych debat, dziennikarzy, a nade wszystko do moderatorów życia politycznego o stanowcze odrzucenie mowy nienawiści, która wywiera destrukcyjny wpływ na ludzką świadomość i pobudza do przemocy” - napisali dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk po zabójstwie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Poniżej cały list:

„Lawina bieg od tego zmienia, Po jakich toczy się kamieniach” Czesław Miłosz, Traktat Moralny

Pracownicy instytutów Polskiej Akademii Nauk z przerażeniem i smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który padł ofiarą ataku nożownika w czasie koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łączymy się w bólu z Rodziną tragicznie zmarłego Pana Prezydenta, jego przyjaciółmi i wszystkimi Polakami, którzy przejęci są grozą tego wydarzenia.

Od lat z niepokojem obserwujemy wzrost napięcia w przestrzeni publicznej, promowanie i wykorzystywanie mowy nienawiści do celów politycznych, brutalizację języka, która zastąpiła język porozumienia.

Strzelba, którą ktoś powiesił na ścianie kilka lat temu, w końcu wypaliła, po raz drugi zabijając niewinnego człowieka.

Z przerażeniem stwierdzamy, że nawet tak tragiczne wydarzenia nie powstrzymują niektórych przed niedopuszczalnymi, barbarzyńskimi komentarzami.

Nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, co się stało. Podgrzewanie konfliktów, promowanie brutalności i siły, tolerowanie dyskryminacji, tani populizm, nieuchronnie prowadzą do tragedii. Zwracamy się do polityków o wyciągnięcie wniosków z tego tragicznego wydarzenia. Granica, za którą otwiera się droga do bezprawia i rozpadu Państwa, została właśnie przekroczona. Nie idźmy tą drogą.

Apelujemy do wszystkich uczestników społecznych debat, dziennikarzy, a nade wszystko do moderatorów życia politycznego o stanowcze odrzucenie mowy nienawiści, która wywiera destrukcyjny wpływ na ludzką świadomość i pobudza do przemocy.

Protestujemy przeciwko wszelkim odmianom populizmu, który stanowi zagrożenie dla społecznego ładu w naszym wspólnym domu, jakim jest Polska. Odnowa życia publicznego w duchu wzajemnego szacunku jest naszą jedyną szansą.

Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami. Widoczne na świecie zmiany ekonomiczne, polityczne i społeczne mają i będą miały coraz większy wpływ na nasz los. Temu wyzwaniu należy stawić czoła za pomocą racjonalnej polityki. Nowy porządek polityczny, nowy ład ekonomiczny, nowe możliwości w edukacji wymagają odważnych i mądrych decyzji, opartych na zrozumieniu tych mechanizmów. Apelujemy, by wszystkie siły opiniotwórcze oraz kręgi polityczne skoncentrowały się na sprostaniu tym wymaganiom. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z dalszym wzrostem społecznego poczucia zagubienia, wynikającym z tego wzrostem napięcia oraz – oby NIGDY więcej – kolejnymi tragediami, takimi jak śmierć Pana Prezydenta Pawła Adamowicza.

Pod listem podpisali się dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk:

Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Andrzej Dworak, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Anna Zielińska, Instytut Slawistyki PAN Łukasz Stettner, Instytut Matematyczny PAN Sławomir Jarosz, Instytut Chemii Organicznej PAN Sebastian Tarcz, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN Małgorzata Witko, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Marek Potrzebowski, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Krzysztof Galos, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Marcin Opałło, Instytut Chemii Fizycznej PAN Paweł Zięba, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Wacław Dziurzyński, Instytut Mechaniki Górotworu PAN Jacek Koronacki, Instytut Podstaw Informatyki PAN Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN Maciej Eder, Instytut Języka Polskiego PAN Marek Figlerowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Tomasz Mazgajski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN Elżbieta Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN Ewa Słaby, ING PAN Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN Waldemar Świdziński, Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku Beata Orlecka-Sikora, Instytut Geofizyki PAN Władysław Lasoń, Instytut Farmakologii PAN Tadeusz Burczyński, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych PAN Zbigniew Trybuła, Instytut Fizyki Molekularnej PAN Marianna Czaplicka, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii PAN Piotr Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Bożena Moskwa, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN Bogdan Wolko, Instytut Genetyki Roślin PAN Iwona Słanislawska, Centrum Badań Kosmicznych PAN Michał Witt, Instytut Genetyki Człowieka PAN Konrad Wołowski, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Marta Miączyńska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Lech W. Szajdak, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN Cezary Sławiński, Instytut Agrofizyki PAN Jacek Skomlał, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej PAN Roman Puźniak, Instytut Fizyki PAN Mikołaj Sokołowski, Instytut Badań Literackich PAN Andrzej Szablewski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Elżbieta Wilk-Woźniak, Instytut Ochrony Przyrody PAN Mariusz Piskuła, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Maria Barcikowska-Kotowicz, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Andrzej Jeżowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN Piotr Życki, Centum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN Wojciech Kriegseisen, Instytut Historii PAN Jerzy Maik, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Teodozja Rzeuska, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN Adam Liebert, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN Jacek Rybka, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN W imieniu Akademii Młodych Uczonych PAN list podpisala: Anna Ajduk, Akademia Młodych Uczonych PAN

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze