Ławniczka z partii Ziobry zrezygnowała z funkcji. Wcześniej doprowadziła do odwołania prezesa sądu, gdzie była ławnikiem
Z. Ziobro i I. Szmurło
Zbigniew Ziobro i Iwona Szmurło podczas konferencji w Elblągu, w 2013 roku. Fot. screen

Ławniczka z partii Ziobry zrezygnowała z funkcji. Wcześniej doprowadziła do odwołania prezesa sądu, gdzie była ławnikiem