Lewica, KO i PSL podpisały Pakt dla Praworządności
Pakt — kopia

Lewica, KO i PSL podpisały Pakt dla Praworządności