0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: NBPNBP

Narodowy Bank Polski wypuścił 15 marca 2023 nową monetę z okolicznościowej serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni". Przedstawia ona Józefa Kurasia „Ognia", dowódcę partyzanckiego oddziału, który przez pewien czas podporządkował się AK, jednak ze względu na kłopoty z subordynacją został przez Armię Krajową skazany na śmierć. Potem współpracował z ludowcami, komunistami (także Armią Czerwoną), by wreszcie zostać szefem powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu, skąd zdezerterował. Wtedy zwrócił się przeciwko przedstawicielom nowej władzy.

Sumienie „Ognia" obciąża zbrodnia w Krościenku 2 maja 1946 roku, gdzie jego oddział zabił 13 ocalonych z Holokaustu, którzy próbowali przedostać się do Palestyny.

Seria „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" jest publikowana od 2017 roku i do tej pory nie znalazły się w niej tak kontrowersyjne postacie – przedstawia m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego i generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila".

Publikujemy list otwarty badaczy, środowisk i organizacji żydowskich w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski monety z wizerunkiem „Ognia".

Przeczytaj także:

Szanowni Państwo,

jako historycy, jako reprezentanci środowisk żydowskich i organizacji społecznych działających na rzecz tolerancji i wzajemnego szacunku oraz Żydzi – kombatanci, nie możemy milczeć, gdy Narodowy Bank Polski wybija i promuje monetę ku czci Józefa Kurasia. Postaci, której działalność – nawet biorąc pod uwagę wyjątkowy kontekst historyczny – dalece odbiega od wizerunku bohatera zasługującego na szczególną cześć i narodową pamięć. Szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że dzieje się to na miesiąc przed oficjalnymi, państwowymi obchodami 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Powojenne Podhale było miejscem, gdzie antyżydowska przemoc przybrała drastyczne formy. Za część dokonanych tam zbrodni odpowiadają bojowcy oddziału „Błyskawica" dowodzonego przez majora Józefa Kurasia „Ognia". Opisując jedną z nich, popełnioną 2 maja, podkomendny „Ognia" Jan Batkiewicz „Śmigły" zeznał:

„Po wydaniu rozkazu przeze mnie strzelali wszyscy do wymienionych obywateli narodowości żydowskiej. […]. Dokumentów nie zabieraliśmy, tylko żywność, która znajdowała się na samochodzie, i części garderoby".

Zamordowanie zatrzymywanych Żydów było, obok ich ograbienia, jednym z głównych celów żołnierzy. Nie była to jedyna zbrodnia na Żydach popełniona przez oddział podległy Kurasiowi. Wśród ofiar oddziału byli nie tylko mężczyźni, ale również kobiety i dzieci, często osoby, które ze strachu przed narastającym w Polsce antysemityzmem starały się uciec z powojennej Polski do Czechosłowacji.

Pod pojęciem „Żołnierzy Niezłomnych" kryje się zarówno działalność tych, którzy nie godząc się na dyktat Związku Sowieckiego nie rzucili broni i walczyli dalej z przedstawicielami komunistycznej władzy, jak i osób, które w imię nacjonalistycznych haseł mordowały przedstawicieli wszelkich mniejszości narodowych żyjących od wieków w Polsce. Mają oni na sumieniu śmierć niewinnych cywili. Mieszanie tych postaw i postaci jest fałszowaniem historii oraz manipulowaniem zbiorową pamięcią.

Tysiące Polaków w czasie wojny i po niej „zachowało się jak trzeba". Nie należy do nich jednak Józef Kuraś ps. „Ogień". Pamiętajmy, że postać ta zapisała się po czarnej stronie historii.

 • Anna Chipczyńska
 • Wit Derkowski, Członek zarządu B'nai B'rith Loża Polska
 • Patrycja Dołowy, JCC Warszawa
 • Anna Dodziuk, Członek zarządu B'nai B'rith Loża Polska
 • Prof. Barbara Engelking, Centrum Badań Nad Zagładą Żydów, IFiS PAN
 • Andrzej Friedman, Przewodniczący zarządu B'nai B'rith Loża Polska
 • Andrzej Folwarczny, Prezes Forum Dialogu
 • Jan Grabowski, PhD; Fellow, Royal Society of Canada
 • Krzysztof Hegemejer, Członek zarządu B'nai B'rith Loża Polska
 • Artur Hofman, Prezes TSKŻ
 • Zofia Jankiewicz, Członek zarządu B'nai B'rith Loża Polska
 • Marian Kalwary Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów
 • Sergiusz Kowalski, B'nai B'rith Loża Polska
 • Elżbieta Magenheim, Członkini GWŻ w Warszawie
 • Michał Majewski, Dyrektor Operacyjny Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
 • Katarzyna Markusz, portal Jewish.pl
 • Piotr Nawrocki, Członek zarządu B'nai B'rith Loża Polska
 • Dr Karolina Panz
 • Krzysztof Persak, Historyk Muzeum POLIN
 • Elżbieta Petrajtis-O’Neill
 • Piotr Puchta, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
 • Dr Sebastian Rejak, Dyrektor, American Jewish Committee Central Europe
 • Anda Rottenberg
 • Sebastian Rudol, JCC Kraków
 • Marta Saracyn, JCC Warszawa
 • Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Otwarta Rzeczpospolita
 • Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski
 • Albert Stankowski, Członek Zarządu TSKŻ
 • Zygmunt Stępiński, Dyrektor Muzeum POLIN
 • Prof. Dariusz Stola, Historyk, Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk
 • Alina Świdowska wraz z Zarządem Stowarzyszenia Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu
 • Gołda Tencer, Fundacja Shalom
 • Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, Polska Akademia Nauk
 • Michał Trębacz, Historyk Muzeum POLIN
 • Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum POLIN
 • Tomasz Ulatowski
 • Katarzyna Winiarska, Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia / Wirtualne Muzeum Historii Żydów w Białowieży
 • Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
 • Natalia Woroszylska, Członkini Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita
 • Ludwika Wujec
 • Damian Wutke, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
;
Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze