"System jest niewydolny, pacjenci umierają w kolejkach. Nie dajmy się zwieść obietnicom" - apeluje prezes NRL
Prezes Okregowej Izby Lekarskiej dr Andrzej Matyja. portret
DR HAB. MED. ANDRZEJ MATYJA . FOT. JAKUB OCIEPA / AGENCJA GAZETA

„System jest niewydolny, pacjenci umierają w kolejkach. Nie dajmy się zwieść obietnicom” – apeluje prezes NRL