0:00
0:00

0:00

Nie wiem, czy to prawda, ale mówi się, że kiedy Hitler prześladował Żydów, powiedział: "Kto pamięta dzisiaj o Ormianach? Zróbmy to samo z Żydami".

Konferencja w drodze z Armenii do Rzymu,26 czerwca 2016

Sprawdziliśmy

Prawda. Choć brak oficjalnego stenogramu z tego przemówienia.

W sierpniu 1939 roku Hitler zebrał swoich najważniejszych generałów w bawarskiej miejscowości Obersalzberg, aby przygotować ostateczne plany inwazji na Polskę. Wtedy miały paść słowa cytowane przez papieża Franciszka. W polskim tłumaczeniu brzmią:

"Wydałem rozkaz – i każę rozstrzelać każdego, kto wyrazi choć jedno słowo krytyki – że celem wojny nie jest osiągnięcie jakiejś linii geograficznej, ale fizyczna eksterminacja wrogów. Obecnie tylko na wschodzie umieściłem oddziały SS Totenkopf, dając im rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i języka, bo tylko tą drogą zdobyć możemy potrzebną nam przestrzeń życiową. Kto w naszych czasach jeszcze mówi o eksterminacji Ormian?”

Nie zachował się oficjalny zapis tej przemowy Hitlera, dlatego prawdziwość tego cytatu nie jest absolutnie niepodważalna. W zgromadzonych w procesie norymberskim dokumentach jest dowód na to, że te słowa padły - to tzw. dokument L-3, zawierający notatki generałów ze spotkania.

Przedstawił go dziennikarz Louis P. Lochner, który poufną informację o tym przemówieniu Hitlera otrzymał od jednego z bliskich współpracowników Führera. Ostatecznie dokument L-3 nie został włączony do materiału dowodowego - nie oznacza to jednak, że nie jest wiarygodnym źródłem historycznym.

Profesor Piotr Majewski z Muzeum II Wojny Światowej zaznacza, że pomimo iż cytat dotyczy Polaków, to Hitler miał na myśli wszystkich mieszkańców i obywateli ziem polskich, w tym Żydów.

Autentyczność słów Hitlera jest na tyle pewna, że cytat umieszczono m.in. w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie.

6 May 2015, President of Armenia, Serzh Sargsyan tours the Museum
fot. Holoucaust Museum
;
Anna Piekutowska

Dziennikarka radiowa, socjolożka, publikowała m.in. w Krytyce Politycznej, Tygodniku Powszechnym i Oko.press. W Radiu TOK FM prowadzi „Niedzielny Poranek", „Biuletyn Rewolucyjny” i „Szkoda czasu na złe seriale”

Komentarze