"Ludu polski! Masz być gospodarzem na swej własnej ziemi". Pomnik Daszyńskiego jednoczy lewicę
Ignacy Daszyński i Józef Piłsudski
NAC

„Ludu polski! Masz być gospodarzem na swej własnej ziemi”. Pomnik Daszyńskiego jednoczy lewicę