0:00
0:00

0:00

Władysław Mielczarski
Profesor zwyczajny Politechniki Łódzkiej. Zakład Sieci Elektroenergetycznych.