0:00
0:00

0:00

Aleksiej Puszkow
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dumy.