0:00
Aleksiej Puszkow
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dumy.