0:00
0:00

0:00

Andrzej Dragan
Fizyk teoretyk. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się informacją kwantową, szuka związków między teorią względności i nowym opisem świata, jaki przyniosła fizyka kwantowa. Jest również fotografem, a także popularyzatorem nauki