0:000:00

0:00

Andrzej Grzegrzółka
Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu